17 december 2018
Nieuws

De beperkte beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen

Recentelijk heeft in een WIPO domeinnaamgeschilprocedure een geschillenbeslechter beslist dat de domeinnaam <dierenkliniekoosterhout.nl> geen inbreuk maakt op de oudere handelsnaam “Dierenkliniek Oosterhout”. Deze zaak toont wederom aan dat de beschermingsomvang van een beschrijvende handelsnaam zeer beperkt is.

Een groot verschil tussen het merkenrecht en het handelsnaamrecht is het vereiste van onderscheidend vermogen. Een beschrijvend merk komt niet voor bescherming in aanmerking. Onderscheidend vermogen is echter niet nodig om in aanmerking te komen voor bescherming onder het handelsnaamrecht.

Om te bepalen of er sprake is van inbreuk moet zowel in het merkenrecht als het handelsnaamrecht worden bekeken of er sprake is van verwarringsgevaar. Uit de jurisprudentie volgt echter dat verwarringsgevaar in het handelsnaamdispuut niet voldoende is op het moment dat het om beschrijvende handelsnamen gaat. In dat geval is namelijk alleen sprake van inbreuk op het moment dat er bijkomende omstandigheden zijn. Het is niet altijd duidelijk wat deze bijkomende omstandigheden precies inhouden, maar er is al vaker geoordeeld dat daadwerkelijke verwarring geen bijkomende omstandigheid is.

Dierenkliniek Oosterhout

In de onderhavige zaak hebben zowel de eiser als de verweerder een dierenkliniek in Oosterhout, Noord-Brabant. Verweerder heeft de domeinnaam <dierenkliniekoosterhout.nl> en deze domeinnaam wordt doorgelinkt naar de website “www.dierenkliniekbroekhuizen.nl”. Dierenkliniek Broekhuizen zit net als de dierenkliniek van eiser in Oosterhout. Eiser is dan ook van mening dat de domeinnaam <dierenkliniekoosterhout.nl> inbreuk maakt op zijn oudere handelsnaam “Dierenkliniek Oosterhout” en vordert de overdracht van deze domeinnaam binnen het kader van deze domeinnaamgeschilprocedure.

De geschillenbeslechter is van mening dat de handelsnaam en domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmen, omdat de domeinnaam de handelsnaam omvat. Er wordt echter opgemerkt dat dit alleen onrechtmatig is op het moment dat er sprake is van bijkomende omstandigheden die dat met zich meebrengen. Er is immers sprake van beschrijvende handelsnamen. Beide dierenklinieken zitten namelijk in Oosterhout.

In de onderhavige zaak is er echter geen sprake van bijkomende omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld niet worden gesteld dat de verweerder de domeinnaam heeft gekozen om in het kielzog van de eiser te varen. Ook de doorverwijzing van de domeinnaam van de verweerder naar zijn eigen website www.dierenkliniekbroekhuizen.nl is niet relevant, Broekhuizen is immers een wijk in Oosterhout. Bovendien, verwijst de verweerder op zijn website niet naar de kliniek van de eiser. Er is dan ook geen sprake van kwade trouw en de verweerder heeft een legitiem belang bij de domeinnaam. De vordering van de eiser wordt dan ook afgewezen en de verweerder hoeft de domeinnaam <dierenkliniekoosterhout.nl> dus niet aan de eiser over te dragen.

Ondanks dat de meeste viervoeters niet wakker zullen liggen van deze beslissing, wordt wederom aangetoond dat de beschermingsomvang van een beschrijvende handelsnaam zeer nauw is. Het is daarom, vanuit juridisch perspectief, altijd aan te raden om voor een onderscheidende naam te kiezen.

Terug