10 april 2018
Nieuws

Bescherming van Intellectueel Eigendom: wat, hoe en vooral ook waarom

Intellectueel Eigendom is best ingewikkeld. Daarom neemt u ook specialisten in de arm. Toch is het ook voor ú, als eigenaar of potentieel eigenaar van Intellectueel Eigendom, goed om (enig) inzicht te hebben in ons vak. Om u daarbij te helpen vindt u de komende tijd op onze website een reeks artikelen over de fundamentele concepten van Intellectueel Eigendom: octrooien, merken, modellen, auteursrecht en meer.

De eerste vraag is natuurlijk: waarom zou u uw Intellectueel Eigendom beschermen? IE-rechten worden terecht vaak gezien als defensief wapen. Een IE-recht geeft in eerste instantie het recht om concurrenten tegen te houden. Met een octrooi kunt u een tijdelijk, regionaal beperkt monopolie krijgen op een technisch idee. Een merkenrecht zorgt ervoor dat een ander niet kan doen alsof zijn product van u komt, of afbreuk kan doen aan een door u opgebouwde goede reputatie. Een auteursrecht zorgt ervoor dat anderen het uiterlijk van uw product niet klakkeloos kunnen kopiëren. “Ja, maar dan moet je wel een rechtszaak beginnen!” is dan vaak het weerwoord. Soms is een gang naar de rechter inderdaad onvermijdelijk en als eigenaar van een IE-recht moet u bereid zijn om die dan ook te maken. Meestal heeft het hebben van een IE-recht zelf ook al een afschrikkende werking, waardoor partijen nalaten concurrerende producten op de markt te brengen waar ze dat misschien anders wel hadden gedaan. Een beperkt deel van IE-rechtelijke geschillen worden door de rechter beslecht. Partijen komen vaak tot een schikking, waarbij het hebben van een sterke IE-positie bijdraagt aan uw positie in de onderhandeling.

Waardeverhoging

Het defensieve aspect is dus zeker belangrijk. Er zijn echter nog veel meer redenen om uw Intellectueel Eigendom te koesteren – en waar nodig te registreren – dan alleen de mogelijkheid om namakers tegen te houden. Zo is een intellectueel eigendomsrecht ook gewoon zélf een vermogensrechtelijk eigendom. U kunt het bijvoorbeeld verkopen. Maar ook “verhuren”, in de vorm van een licentie. Als eigendomsrecht kan een IE-recht, zoals een octrooi, op een heel concrete manier waarde toevoegen. Dit kan vooral belangrijk zijn voor ondernemingen, zoals start-ups, die (nog) geen machines of producten in huis hebben.

Daarnaast zijn er ook andere voordelen, die niet altijd even concreet te maken zijn. Een IE-recht kan u, door het monopolie dat het levert, in staat stellen om veel invloed uit te oefenen op uw productmarkt. Octrooibescherming kan zo een manier zijn om te zorgen dat u een hogere return on investment haalt op uw innoverende werkzaamheden.

Een IE-recht kan ook functioneren als een soort waarborg. Het kan  een start-up helpen om investeerders te vinden. Een IE-recht, bijvoorbeeld een octrooirecht, toont dat u serieus bezig bent. Bovendien weten investeerders dan dat ze – vanwege het door het octrooi gevestigde alleenrecht – minder risico lopen en een grotere kans hebben om hun geld terug te verdienen. Ook voor potentiële klanten kan een IE-recht een pré zijn. Een octrooi omdat het een teken is van innovatie. Een merk bijvoorbeeld voor klanten die positieve ervaringen hebben met andere producten die u op de markt brengt. Daarom kan een IE-recht ook goed voor marketingdoeleinden worden ingezet.

Alles over IE

U wilt uw Intellectueel Eigendom beschermen. Maar hoe dan? En wanneer? En, niet onbelangrijk, wat zijn de voorwaarden, de procedures, de valkuilen en de opties?

Onze reeks met artikelen geeft u de komende tijd antwoord op deze vragen. Onze reeks begint met een toelichting welke verschillende rechten er zijn en wat deze rechten inhouden. In de artikelen verder in de reeks gaan we dieper in op de eisen, formaliteiten en belangrijke juridische aspecten.

U kunt de artikelen vinden op onze website, LinkedIn pagina of door u aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Terug