11 oktober 2017
Artikel, Nieuws

Softwareoctrooien in China

Eerder dit jaar heeft het Chinese Bureau voor Intellectuele Eigendom nieuwe richtlijnen uitgevaardigd over het octrooieren van software. Deze nieuwe richtlijnen hebben overeenkomsten met de Europese richtlijnen.

Voorheen kon in China enkel octrooi worden aangevraagd voor werkwijzeconclusies en voor conclusies met een formulering als “middel plus functie”. Nadeel daarvan is dat een werkwijzeconclusie op vlak van software typisch door de eindgebruiker wordt uitgevoerd ­– en dat je als octrooihouder vaak liever je concurrerende leveranciers aanpakt dan je gemeenschappelijke of potentiële klanten. Nadeel is ook dat een conclusie met “middel plus functie” in Chinese procedures vaak beperkter wordt geïnterpreteerd dan wenselijk is voor de octrooihouder. Daarmee was China voor het aanvragen van octrooi op software veel strenger dan andere grote markten, zoals Europa, de Verenigde Staten, Japan en Korea.

Nieuwe richtlijnen softwareoctrooien

Met de nieuwe richtlijnen is het nu ook mogelijk om een “computerprogrammaproduct” (computer program product), een “machinaal leesbare drager” (machine-readable medium), en een “inrichting omvattende een verwerkingseenheid ingericht om instructies opgeslagen op een door een computer leesbare drager uit te voeren om de stappen uit te voeren van …” (apparatus comprising a processor configured to execute instructions stored on a computer-readable medium to perform the steps of …) te claimen. In Europa zijn dergelijke formuleringen al langer toelaatbaar.

Deze formuleringen stemmen beter overeen met de manier waarop software in de praktijk wordt verhandeld. Zo kan de octrooihouder een volledigere bescherming voor zijn software bekomen. Door dergelijke conclusies op te nemen in octrooiaanvragen, kan software nu dus nuttiger worden beschermd in China.

De nieuwe richtlijnen omvatten bovendien een versoepeling voor het aanvragen van octrooi op werkwijzen van bedrijfsvoering indien die werkwijzen voldoende technische elementen bevatten, een versoepeling voor het later indienen van experimentele gegevens inzake chemische uitvindingen, en een versoepeling voor het aanpassen van conclusies op basis van conclusies van een andere categorie (bijvoorbeeld om een niet expliciet beschreven element toe te voegen aan een inrichtingconclusie op basis van een stap in een overeenkomstige werkwijzeconclusie).

Software patenten door Arnold & Siedsma

De octrooigemachtigden van Arnold & Siedsma houden voor u vanaf het begin met al deze aspecten rekening. Zij formuleren en verdedigen conclusies die potentieel internationaal gericht zijn, al in het beginstadium van het opstellen van een octrooiaanvraag. Zo houden zij voor u alle toekomstige mogelijkheden zo breed mogelijk.

Meer informatie over softwareoctrooien in China:
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/asian/asia-updates/2017/20170331.html

Terug