18 augustus 2016
Artikel, Nieuws

Verwarringsgevaar door conceptuele overeenstemming

Het bedrijf Pacogi Netherlands B.V. (Pacogi) dacht recent handig in te spelen op het succes van het merk Lacoste, door een Benelux merkaanvraag in te dienen voor het merk EAU CROCO voor parfum. Het Franse modehuis heeft hier echter succesvol bezwaar tegen weten te maken.

Iedereen kent het beroemde groene krokodilletje van Lacoste. Dit logo wordt al sinds de jaren twintig gebruikt en is vandaag de dag één van de bekendste merken voor kleding en parfum. Lacoste heeft uiteraard verschillende merkinschrijvingen voor dit logo die onder andere voornoemde producten dekken. Pacogi was vermoedelijk van plan om parfum onder het merk EAU CROCO te gaan verkopen en heeft daarom een Benelux merkaanvraag voor dit merk ingediend. Het zal niet verbazen dat dit tegen het zere been van de Fransen was en zij hebben dan ook oppositie bij het Benelux Bureau ingediend.

Bij het vergelijken van een ouder merk met een jonger merk wordt altijd naar de visuele, auditieve en conceptuele overeenstemming gekeken. Op basis van deze drie factoren wordt bepaald of de merken al dan niet overeenstemmen. Hierbij is het van belang om te weten dat de ene factor niet per definitie zwaarder weegt dan de andere factor. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat visuele en auditieve overeenstemming wordt gecompenseerd door een duidelijk conceptueel verschil.

Het logo van het krokodilletje en EAU CROCO stemmen volgens het Benelux Bureau visueel en auditief in geringe mate overeen, maar stemmen op conceptueel vlak wel in zekere mate overeen. Beide merken verwijzen namelijk duidelijk naar het concept van een krokodil. Er is bovendien sprake van identieke producten (parfum) en het Benelux Bureau wijst de oppositie dan ook toe omdat zij van oordeel is dat er sprake is van verwarringsgevaar.

Pacogi laat het hier niet bij zitten en stapt naar het hof in Den Haag. Zij stelt hier onder andere dat de gemiddelde consument het betwiste merk EAU CROCO als ‘krokodillenwater’ ziet. Het hof gaat hier niet in mee en is van oordeel dat de gemiddelde consument het woord EAU als beschrijvend element zal zien voor producten als parfum, terwijl het element CROCO duidelijk naar het concept van een krokodil verwijst. Het hof is dan ook van oordeel dat er sprake is van ruime overeenstemming tussen het krokodilletje van Lacoste en het betwiste merk EAU CROCO. Op basis van de ruime mate van conceptuele overeenstemming, de gelijkheid van waren alsmede het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk van Lacoste, komt het hof, net als het Benelux Bureau, tot de conclusie dat er sprake is van verwarringsgevaar onder het publiek. Het beroep van Pacogni wordt dus afgewezen.

Deze zaak bevestigt eens te meer hoe belangrijk de rol van de conceptuele vergelijking in oppositiezaken kan zijn.

Terug