3 juni 2016
Artikel, Nieuws

Oracle vs Google: wat zijn de gevolgen?

De strijd tussen informaticareuzen Oracle en Google heeft veel stof doen opwaaien. Niet alleen omdat de geclaimde schadevergoeding ruim $9 miljard bedroeg. Ook omdat de impact ervan op de gehele software-industrie groot kan zijn. De laatste uitspraak die op 26 mei jl. werd gedaan, leverde twee aandachtspunten voor softwareontwikkelaars op.

Al in 2010 heeft Oracle een rechtszaak aangespannen tegen Google. Volgens Oracle zou Google onrechtmatig gebruik hebben gemaakt van een aantal API’s  (application programming interfaces), die volgens Oracle onder auteursrecht vallen. API’s zijn bijzonder, omdat ze de technische interoperabiliteit van software bepalen. Zo is het dankzij API’s dat je een foto uit Firefox op je Windows bureaublad kan slepen, dat je een artikel op het web direct op Twitter kan zetten en dat je met je Windows PC bestanden van een Linux server kan halen. API’s zorgen ervoor dat al die programma’s met elkaar kunnen samenwerken en zijn daarom technisch. Onder meer daarom wordt er in Europa aangenomen dat API’s niet onder auteursrecht vallen. Toch opperde Oracle dat het opstellen van API’s voldoende persoonlijke creativiteit vergt, waardoor er sprake kan zijn van auteursrechtelijk beschermd werk.

Het risico voor de wereldwijde software-industrie was enorm. Decennia lang heerste er de overtuiging dat API’s gekopieerd mochten worden. Oracle lukte het in eerste aanleg niet om gelijk te krijgen. In beroep werd echter uitgemaakt dat de API’s in principe onder auteursrecht vallen en was het enkel nog de vraag of het gebruik van de API’s door Google zou vallen onder de zogenoemde fair use exception. Die toelaat om auteursrechtelijk beschermd werk alsnog te gebruiken. De test om dit te bepalen is echter niet eenvoudig, wat een risico oplevert voor wie een API van derden kopieert.

Beslissing
Hoewel deze zaak over auteursrecht ging, omvatte ze eerder ook een - ondertussen verworpen - aspect over octrooirecht. Om die reden kwam de zaak in beroep voor een ander gerechtshof, dat zich in het verleden meer heeft uitgesproken ten voordele van IE-rechthebbenden.

Volgens de recente beslissing valt het gebruik van de API’s door Google wel onder de fair use exception. Daarmee ontsnapt Google aan de geclaimde schadevergoeding van ruim $9 miljard. Toch blijft voor Google het risico bestaan om de schadevergoeding te moeten betalen, omdat Oracle opnieuw in beroep kan gaan en wel voor het IE-gezindere gerechtshof. Zo kan Oracle mogelijk alsnog de gevraagde eis (aan ruim $9 miljard) binnenhalen.

Impact
Voor MKB’ers (KMO’s ) en hobbyisten is het risico op auteursrechtinbreuk nu echter groter geworden, omdat in de V.S. nu geldt dat API’s in principe onder auteursrecht vallen. Daarom zal voor de rechter moeten worden bewezen dat het gebruik van API’s onder de fair use exception valt en bij uitzondering toegestaan is. Dit brengt echter significante kosten met zich mee. Daarbij komt ook nog het risico op een negatieve beslissing, omdat fair use niet altijd gemakkelijk kan worden aangetoond. Het is dus verstandig om zeer zorgvuldig om te springen met API’s van derden en op de hoogte te zijn van de licentievoorwaarden en de eventuele risico’s.

Bovendien is nu gebleken dat, als rechthebbenden in de V.S. een zaak over auteursrecht voeren, zij er strategisch gezien mogelijk verstandig aan doen om daarbij ook een octrooirecht in te roepen. Omdat een eventueel beroep dan voor een - naar zij hopen - IE-gezinder gerechtshof kan plaatsvinden. Voorwaarde is dan natuurlijk dat er relevante octrooirechten bestaan. Daarom verdient het voor rechthebbenden aanbeveling om al vanaf het begin rekening te houden met deze strategie en zich in te lichten over de mogelijkheden die hiervoor bestaan.

Terug