22 juli 2016
Artikel, Nieuws

Nederland innovatieleider in Europa

Op 14 juli jl. publiceerde de Europese Commissie het European Innovation Scoreboard 2016. Op basis van de gemiddelde prestatie op 25 indicatoren worden de innovatieprestaties van de EU lidstaten vergeleken. Nederland is voor het eerst innovatieleider.

De 28 Europese lidstaten worden op basis van hun gemiddelde innovatieprestaties ingedeeld in vier verschillende groepen, namelijk innovatieleider, innovatievolger, gemiddelde innovator en zwakke innovator. Om innovatieleider te worden moeten landen minimaal twintig procent boven het Europese gemiddelde scoren. Nederland behoort samen met Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden tot de groep innovatieleiders. Deze landen scoren allemaal ruim boven het EU-gemiddelde. België behoort samen met Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk tot de groep innovatievolgers. Deze landen scoren boven of in de buurt van het EU-gemiddelde.

Nederland
Nederland laat op de meeste indicatoren een verbetering zien. Een grote groei is onder andere te zien bij de indicator ꞌPCT octrooiaanvragen op het gebied van maatschappelijke uitdagingenꞌ. Daarnaast heeft Nederland een goede score bij de indicator ꞌlicentie- en patentinkomsten uit het buitenlandꞌ.

De EU
De EU blijft op internationaal niveau minder innoverend dan Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Japan. De innovatieachterstand op de Verenigde Staren en Japan is echter wel kleiner geworden.
Op onder andere China heeft de EU wel nog steeds een innovatievoorsprong.

Het volledige rapport: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards

Terug