12 april 2016
Artikel, Nieuws

Kabinet en provincies investeren wederom in innovatie MKB

Ook dit jaar is het voor midden- en kleinbedrijven weer mogelijk subsidie aan te vragen binnen de MIT-regeling. Het kabinet en de provincies stellen samen een bedrag van 55 miljoen euro beschikbaar. Met de MIT-regeling wil de overheid samenwerking en innovatie bij het MKB stimuleren.

Het kabinet stelt dit jaar een bedrag van 35 miljoen euro beschikbaar voor de MIT-regeling. Samen met de bijdrage van de provincies komt het totaal uit op 55 miljoen euro. Met de MIT-regeling kunnen midden- en kleinbedrijven (MKB) subsidie aanvragen voor onder andere haalbaarheidsprojecten, innovatieadviesprojecten, kennisvouchers en R&D-samenwerkingsprojecten.

Van 10 mei tot en met 1 september is het voor het MKB weer mogelijk aanvragen in te dienen. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Uitzondering hierop zijn de aanvragen voor R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kunnen pas vanaf 5 juli worden ingediend. Daarnaast is bij deze aanvragen niet de volgorde van binnenkomst bepalend, maar zullen de beste projecten subsidie krijgen.

Terug