4 mei 2016
Artikel, Nieuws

ꞌAll Prior Artꞌ - Computer ꞌverzintꞌ octrooiteksten; is dit relevante stand van de techniek?

All Prior Artꞌ is een project dat zich een groots doel voor ogen heeft gesteld: alle mogelijke technische ideeën publiceren zodat daarop geen octrooi meer aangevraagd kan worden. Achterliggende bedoeling is om zo ideeën te democratiseren, verandering teweeg te brengen in het octrooisysteem en patent trolls de loef af te steken.

Technisch kijkt het project naar de volledige Amerikaanse databank van gepubliceerde octrooien, filtert daar woorden en zinnen uit en construeert automatisch nieuwe documenten op basis van die gefilterde woorden en zinnen. Het resultaat is in de overgrote meerderheid van de gevallen technische onzin. Een voorbeeld hiervan is dit automatisch gegenereerde document: "Described is a kit for clearing drain pipes. Requests for data blocks are made and then disk caching is performed according to a most expedient cache method. The present invention provides a vegetation base soil composition and a method of growing vegetation on a sloped surface for erosion control and vegetating on cut rock slope surface, such as weathered rock surface and barren soil surface." Het is lastig hier een coherent technisch verhaal van te maken.

De hoop is dat er probabilistisch wel enkele documenten zullen worden gegenereerd door de machine die technisch steekhouden. Als die enkele documenten door octrooi verlenende instanties zoals het Europees Octrooibureau zouden worden gevonden, zo hoopt de bedenker, dan kan daarvoor alvast geen octrooi meer worden verleend. Het idee is immers al gepubliceerd en dus niet meer nieuw. Voorwaarde voor nieuwheid in octrooirechtelijke zin is echter dat een publicatie voor de vakman voldoende informatie levert om hem toe te laten om op de publicatiedatum het technische document in de praktijk te brengen, rekening houdend met zijn algemene kennis op die datum.

Ten eerste genereert het project zeer korte stukjes tekst, waarin weinig of geen details worden gegeven. Dat maakt het zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijk willekeurig stukje tekst de vakman toelaat om, op de datum van publicatie ervan, het beschrevene in de praktijk te brengen.

Ten tweede is het project noodgedwongen beperkt tot woorden en zinnen die al bestaan in de databank van gepubliceerde octrooien. Echt nieuwe begrippen komen niet voor in de databank. Om ook echt nieuwe begrippen te ondervangen moeten eigenlijk (als de bibliotheek van Babel uit het verhaal van Borges) álle mogelijke lettertekencombinaties gepubliceerd worden. Dan wordt het aantal documenten pas echt onvoorstelbaar groot.

Ten derde lijkt het vrijwel onwaarschijnlijk dat de vakman in de immense hoop nonsens gaat zoeken met de realistische verwachting om een bevattelijk idee te vinden dat in de praktijk kan worden gebracht. Er kan verwacht worden dat de vakman een keur aan technische bladen of een aantal verwante octrooipublicaties bestudeerd, omdat daarin zeer waarschijnlijk iets relevants zit. Echter lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat de vakman eerst triljarden nonsenspublicaties doorzoekt om er bij toeval eentje te vinden dat misschien kan voldoen. Kortom, een zoektocht naar een parel in onmetelijke machinerommel.

Dit stemt overeen met de visie van een Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (T 1553/06) in een testzaak tussen Philips en DSM IP Assets. In die zaak vond de Kamer van Beroep kort gezegd dat een ꞌonvindbaar verborgenꞌ internetpublicatie niet meetelt als stand van de techniek - een praktische toegankelijkheid tot het document voor iemand van het publiek is noodzakelijk.

Daarom zijn alle documenten in de gehele databank van ꞌAll Prior Artꞌ geen relevante stand van de techniek - de verwachting is immers dat de vakman nooit op zoek zal gaan in die databank. ꞌAll Prior Artꞌ is een goed gevonden Spielerei, maar is verder irrelevant voor het octrooirecht.

Terug