Choose your language

Praktijkgebieden

Management

Bescherming van uw intellectuele eigendom is geen doel op zich, maar een middel om uw bedrijfsvoering te ondersteunen. Bij de opbouw van uw portefeuille aan intellectuele eigendomsrechten (octrooien, merken, modelrechten, auteursrechten etc.) moet daarom een goede balans worden gevonden tussen de kosten van een dergelijke portefeuille en de opbrengsten daaruit. Wij kunnen u adviseren bij het vinden van een dergelijke balans. Het verkrijgen van intellectuele eigendomsrechten is één ding, ze efficiënt inpassen in uw bedrijfsvoering is een tweede. Heeft uw bedrijf bijvoorbeeld als strategie het verkrijgen van zoveel mogelijk rechten, of kiest u toch voor een strategische focus of verspreiding van uw bescherming? Stoot u bescherming van technologie die u niet langer gebruikt af, of gaat u op zoek naar mogelijke licentienemers voor deze technologie voor het generen van inkomsten?

Maar ook de concurrentie verdient aandacht. Wacht u af tot u wellicht geconfronteerd wordt met rechten van derden, met alle gevolgen en kosten van dien, of kiest u voor een meer proactieve bewaking van de activiteiten van de concurrent om zo blokkades in uw bedrijfsvoering in de toekomst te voorkomen?  

Wij ondersteunen u bij het inzichtelijk maken van de juiste keuzes in de opbouw van uw intellectuele eigendomsrechten.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen