Choose your language

Praktijkgebieden

Wat is een octrooi?

Een octrooi (of patent) is een exclusief recht op een uitvinding. Het beschermt de bedenker tegen inbreuk door derden. Met een octrooi in handen kunt u juridische stappen ondernemen als een ander uw idee kopieert. Een octrooi kunt u bij uitstek commercieel exploiteren. Octrooien kunnen voortbouwen op bestaande kennis: ook eenvoudige, kleine technische verbeteringen aan een bestaand product komen in aanmerking voor een octrooi.

Voor welke uitvindingen vraagt u een octrooi aan?

Een idee waarvoor een octrooi wordt aangevraagd, kan uitblinken in eenvoud en hoeft niet per se ingewikkeld te zijn. Het kan gaan om (verbeteringen van) een product, productieproces of werkwijze, maar ook om een nieuwe toepassing van een reeds bestaand product.

Verkrijgen van een octrooi

Belangrijke zaken waaraan gedacht moet worden bij het verkrijgen van een octrooi:

Geheimhouding: gegeven het criterium van absolute nieuwheid dient een eigenaar/bedrijf de nodige voorzorg te nemen vooraleer hij zijn product openbaar maakt. Publicaties waar ook ter wereld en in welke vorm dan ook kunnen namelijk gebruikt worden tegen de octrooieerbaarheid van een uitvinding.

Beschermde materie: de octrooigemachtigde kan een studie maken van verschillende aspecten van het product. Hij/zij kan hierbij innovatieve aspecten identificeren en bijvoorbeeld aan de hand van een vooronderzoek naar de stand der techniek in het betreffende domein nagaan of- en welke aspecten octrooieerbaar zouden kunnen zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het strikt genomen niet enkel het product op zich is dat bescherming kan genieten, maar bijvoorbeeld ook de gebruikswijzen van een product, productietechnieken voor een product en dergelijke. Ook software en databanken kunnen onder bepaalde condities octrooieerbaar zijn. Wanneer de (voorlopige) rechten zijn vastgelegd, kan de innovatie publiek worden gemaakt. Ook investeerders kunnen worden aangesproken zonder de vrees dat er informatie ongewenst zou lekken. 

Bereik: een uitvinding is alleen door een octrooi beschermd in de landen waar octrooi is aangevraagd en verleend. In landen waar geen octrooi is aangevraagd, is de uitvinding vrij toepasbaar.

Termijn: een octrooi wordt voor een bepaalde termijn verleend - in Nederland voor maximaal 20 jaar, afhankelijk van betaling van de aan de overheid verschuldigde jaartaksen.

Publiek domein: wanneer het octrooi verloopt, eindigt de bescherming. De uitvinding komt in het publiek domein en is beschikbaar voor commerciële exploitatie door derden.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen