Choose your language

Praktijkgebieden

Softwarebescherming en octrooirecht

Met de ontwikkeling van software is doorgaans veel tijd en geld gemoeid. Aansluitend vraagt de marketing van de nieuwe software aanzienlijke investeringen om het product verkocht te krijgen. Helaas zijn er wereldwijd digitale kapers op de kust: bedrijven of particulieren die zonder toestemming van de ontwikkelaar of zonder betaling van een vergoeding software illegaal gebruiken, kopiëren of verspreiden. Door de bescherming van uw software vooraf te regelen, staat u een stuk sterker. Dit vereist goede kennis van het octrooirecht.

Vooraf regelen is zeer belangrijk: als u uw nieuwe softwareproduct in de publiciteit of op de markt brengt voordat uw rechten zijn vastgelegd of deponering heeft plaatsgevonden, verliest u uw kansen op effectieve bescherming.

Octrooirecht en andere rechtsgebieden

Softwarebescherming speelt zich af op het snijvlak van een aantal rechtsgebieden, waaronder het octrooirecht en het auteursrecht. Ook het overeenkomstenrecht kan een rol spelen. Het onderzoek welk recht in uw geval het meest geschikt of van toepassing is, is het werk van onze specialisten.

Arnold + Siedsma staat u graag bij als het gaat om de bescherming van door u ontwikkelde software. Afhankelijk van de aard en potentiële reikwijdte van uw softwareproduct zoeken wij graag uit welke bescherming of welke combinatie van octrooirecht en andere rechtsgebieden in uw geval de voorkeur verdient.

Software en octrooirecht

Als ontwikkelaar van softwareprogrammatuur mag u zichzelf de uitvinder van een nieuw product noemen. Als zodanig zou dat u het recht geven een octrooi aan te vragen dat maximaal 20 jaar bescherming biedt. Maar zo eenvoudig ligt de zaak bij octrooirecht helaas niet. Er is sprake van grote rechtsonzekerheid over de octrooieerbaarheid van software gerelateerde uitvindingen, doordat software, anders dan in de VS, van oudsher in Nederland en België en de meeste Europese landen wettelijk is uitgesloten van octrooibescherming. Voor- en tegenstanders van octrooibescherming voor software zorgen voor een levendige discussie.

Software en auteursrecht

Sinds de flexibilisering van de Auteurswet en een Europese richtlijn in 1991 vallen computerprogramma’s nadrukkelijk onder de bepalingen van het auteursrecht. De ontwikkelaar (een persoon of bedrijf) is de auteursrechthebbende die twee soorten rechten verkrijgt: exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. Het auteursrecht ontstaat automatisch bij het ontstaan van het werk en lijkt adequate bescherming te bieden. Toch werpt het grensoverschrijdend bereik van het internet nieuwe rechtsvragen op met betrekking tot de handhaving van exploitatierechten van de maker.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen