Choose your language

Praktijkgebieden

Octrooiverleningsprocedures

De procedure voor het verkrijgen van een octrooi begint met het indienen van een octrooiaanvraag bij de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het uitgeven van octrooien. Binnen de eerste twaalf maanden na de indiening van de octrooiaanvraag (dat wil zeggen binnen het zogenaamde prioriteitsjaar), kan op basis van deze octrooiaanvraag één of meer verdere octrooiaanvragen voor een ander land of regio worden ingediend.

Elk land of regio in de wereld kent zijn eigen octrooiverleningsprocedure. Deze octrooiverleningsprocedures zijn in één van de volgende twee hoofdsystemen in te delen:

Het registratiesysteem: de octrooiverlenende overheidsinstantie onderzoekt alleen of de ingediende octrooiaanvraag voldoet aan de wettelijke vormvereisten. Inhoudelijk vindt er geen toetsing plaats. In veel gevallen is het mogelijk om door de instantie een nieuwheidsonderzoek te laten uitvoeren, maar de octrooiaanvraag behoeft niet te worden aangepast aan de uitkomsten van dit onderzoek.

Het onderzoekssysteem: de octrooiverlenende overheidsinstantie onderzoekt de ingediende octrooiaanvraag niet alleen op vormvereisten, maar ook op de inhoudelijke eisen van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Hiervoor doet de octrooiverlenende overheidsinstantie een nieuwheidsonderzoek voor het bepalen van de stand van de techniek. Volgend op het nieuwheidsrapport voert de overheidsinstantie een verder inhoudelijk onderzoek uit (substantive examination).

Nederland, België en Frankrijk kennen een registratiesysteem. Europa, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan en de Verenigde Staten kennen een onderzoekssysteem.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen