Choose your language

Praktijkgebieden

Databankrecht

Als ondernemer heeft u in de loop der tijd de nodige informatie verzameld. Een deel van deze informatie is opgeslagen in databanken (databases). Wellicht wilt u een gedeelte van deze informatie openstellen, bijvoorbeeld voor uw klanten of voor het publiek in het algemeen. Het opbouwen (en onderhouden) van een database is vaak een tijdrovend en nauwgezet karwei. Wat u waarschijnlijk niet wilt is dat derden, bijvoorbeeld een concurrent, met uw inspanning gaan pronken en (een gedeelte van) uw octrooidatabase ter beschikking gaan stellen, bijvoorbeeld via hun eigen website.

Bescherming van in databanken verzamelde gegevens

In de context van het auteursrecht nemen databanken een bijzondere positie in. Sinds 1999 kunnen databanken als ‘zelfstandige werken’ in aanmerking komen voor bescherming via het auteursrecht dan wel via het databankenrecht. Er zijn drie verschillende regimes voor de bescherming van databanken: ‘normale’ auteursrechtelijke bescherming, bescherming op grond van een investeringscriterium en bescherming als onpersoonlijk geschrift.

Databank (database) en databankenrecht

Als u een substantiële investering hebt gedaan om een database te bouwen, kan het databankenrecht u beschermen tegen het opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de database. Zo is het ‘uitmelken’ van een database onder dit recht niet toegestaan. De database wordt beschermd tot 15 jaar na productie. Als de bestaande database in kwalitatief of kwantitatief opzicht aanzienlijke wijzigingen ondergaat, gaat de 15 jaar opnieuw in. Als de database niet oorspronkelijk is en evenmin voldoet aan het investeringscriterium, is bescherming als onpersoonlijk geschrift een laatste (beperkte) mogelijkheid.

Advisering over databases

Arnold + Siedsma adviseert haar cliënten over  bescherming van uw databanken (databases) en staat hen bij in procedures hierover.


Databank

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen