Choose your language

Praktijkgebieden

Octrooi figuren en tekeningen

Octrooien en merk- en modelregistraties worden doorgaans voorzien van figuren. Het kenmerkende verschil tussen de verschillende typen figuren is gelegen in de toepassing: octrooi figuren geven een technische weergave van de vinding weer terwijl bij een modelregistratie het zwaartepunt ligt bij de visuele factor. Anders gezegd geeft een octrooifiguur het technisch werkingsprincipe weer en niet zozeer de verschijningsvorm. In het geval van figuren ten behoeve van een modelregistratie ligt de nadruk juist op de verschijningsvorm.

Ondersteuning van de octrooi tekst

Octrooi- en modelfiguren hebben een dienende functie, zij ondersteunen de (octrooi) tekst die opgesteld is door een octrooi- of merken- en modellengemachtigde. Een belangrijk aspect van de figuren is het op een bondige wijze vertalen van het idee naar afbeeldingen zonder dat de 'leesbaarheid' in het gedrang komt.

Octrooi figuren en tekeningen door Arnold + Siedsma

Op de tekenkamer van Arnold + Siedsma werken Rob van der Geest en Peter van Donselaar met 2D en 3D CAD-systemen die aansluiting vinden bij high-end  toepassingen die in de markt gangbaar zijn. Aanlevering van informatie voor octrooi figuren kan via door de cliënt verstrekte tekeningbestanden, door verstrekking van een prototype of via de spreekwoordelijke schetsen op een bierviltje. Vanwege regelgeving bestaan tekeningen voor octrooien altijd uit zwart/wit lijnen die op papier afgedrukt worden. Toch vormen de digitale tekeningen een goede basis voor gebruik in andere media waarbij kleur en/of beweging makkelijk toe te voegen zijn. Kleur voor gebruik in een brochure. Kleur en beweging voor op een website. Vaak zijn deze toevoegingen overigens niet eens nodig omdat de figuren van zichzelf duidelijk genoeg zijn.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen