Choose your language

Praktijkgebieden

Waar modellen beschermen?

Als u dat wenst, kan een model wereldwijd beschermd worden. Hoewel de procedures voor modelregistraties in verschillende landen soms niet gelijk zijn, is het einddoel hetzelfde: het verkrijgen van een exclusief recht op uw model in een voor u van belang zijnd geografisch gebied (de Benelux, Europa of landen buiten Europa). Uiteraard hangt uw keuze samen met de aard van uw product, de omschrijving van uw markt en uw grensoverschrijdende ambities. Arnold + Siedsma bepaalt graag samen met u de juiste strategie om tot een optimale bescherming van uw modellen te komen.

Benelux modellen

Een modelregistratie voor de Benelux vindt plaats bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. Een Benelux registratie biedt bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Deze drie landen kennen geen eigen afzonderlijke beschermingsmogelijkheid voor mod ... Lees meer

Europese modellen

Via één registratie bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie in Alicante is het mogelijk een EU model te verkrijgen. Een EU registratie wordt als één uniform geheel beschouwd en biedt bescherming in alle 27 lidstaten van de EU. Er bestaat ook ... Lees meer

Internationale modellen

Een Internationale Registratie wordt verkregen bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève. Deze betreft een bundel nationale modelregistraties voor landen die bij deze organisatie zijn aangesloten en waarbij u zelf een keuzemogelijkheid heeft in welke landen u uw ... Lees meer

Nationale modellen

In elk land waar registratie gewenst en mogelijk is, waar ook ter wereld, kan een modeldepot worden verricht. Dit gebeurt rechtstreeks bij de daartoe aangewezen officiële instantie in het betreffende land. Arnold + Siedsma beschikt over een wereldwijd partnernetwerk om dit voor u te realisere ... Lees meer

De procedure

Bij alle registratieprocedures van een model zal eerst worden onderzocht of aan de formele vereisten wordt voldaan (taksen betaald, gegevens modelhouder bekend en voorzien van duidelijke afbeeldingen) en of het model niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Levert dit geen problee ... Lees meer

Duur van de procedure

De tijdsduur van de registratieprocedure van een model verschilt per land en kan variëren van enkele weken tot enkele jaren. In alle gevallen geldt dat de depotdatum in beginsel bepalend is voor de vraag welke registratie het oudst is. De duur van de procedure heeft dus geen invloed op uw pos ... Lees meer

Beschermingsduur

Een modelregistratie heeft voor de meeste landen een maximale beschermingsduur van 25 jaar, mits er elke 5 jaar vanaf de datum van indiening van de modelaanvrage (depotdatum) tijdig voor de vernieuwing van de modelregistratie wordt gezorgd. Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen