Choose your language

Praktijkgebieden

Vernieuwen

Aangezien een vernieuwing van uw modelregistratie mogelijk lang na de deponering van uw model plaatsvindt, treden onze modellengemachtigden voorafgaand aan de vernieuwing graag met u in overleg om te bekijken of de gegevens van de modelregistratie nog actueel zijn en of vernieuwing wenselijk is.

Wordt een modelregistratie niet tijdig vernieuwd, dan vervallen de rechten en verliest u als modelhouder de bescherming. Vanwege de vereiste nieuwheid is het niet mogelijk het model opnieuw te deponeren. Het is dus van groot belang dat u tijdig aan de vernieuwing wordt herinnerd en dat er actie wordt genomen. Arnold + Siedsma neemt u deze zorg volledig uit handen.

Door middel van ons eigen elektronische modellenbeheersysteem informeren wij onze cliënten tijdig over de naderende vernieuwingsdatum of het verstrijken van de maximale beschermingsduur. Elk model dat door ons gedeponeerd wordt of waarvan wij de vertegenwoordiging overnemen, wordt automatisch in dit beheersysteem opgenomen.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen