Choose your language

Praktijkgebieden

Douaneacties modellen

Nederland en België zijn als ‘gateway to Europe’ twee van de belangrijkste doorvoerlanden van goederen uit de hele wereld. Niet zelden passeren namaak en illegale kopieën de grenzen of is er sprake van parallelimport en andere vormen van inbreuk.

De douane kan nagemaakte of door piraterij verkregen goederen bij de grens van de Europese Unie vasthouden om de houder van een merk, model of octrooi in de gelegenheid te stellen een juridische actie te ondernemen. De douane kan op eigen initiatief (ambtshalve) optreden, maar ook op verzoek. Vooral dit laatste is een effectief wapen tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Wij dienen voor veel van onze cliënten dergelijke verzoeken in.

Door een verzoek tot optreden in te dienen is de douane beter in staat om onderscheid te maken tussen de originele producten en de namaakproducten.  Daarnaast zal zij extra alert zijn op invoer van namaakproducten. Wij hebben uitstekende contacten met de Nederlandse en Belgische douane. Wij merken dat de douane proactief is en steeds meer nagemaakte goederen van buiten de EU onderschept. Arnold +  Siedsma is ervaren in het indienen van dergelijke verzoeken tot optreden, maar heeft ook ervaring met de snel en accuraat te nemen acties voor het vernietigen van de namaakproducten.

De door de douane afgegeven beschikkingen voor het optreden zijn maximaal één jaar geldig, tenzij het geregistreerde intellectuele eigendomsrecht eerder afloopt. Arnold + Siedsma neemt u de zorg voor de douaneverzoeken alsmede het nemen en opvolgen van de benodigde acties uit handen en ziet er op toe dat uw douaneverzoek tijdig wordt vernieuwd.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen