Choose your language

Praktijkgebieden

Wat biedt Arnold + Siedsma u?

Onze merkengemachtigden verzorgen voor u de registratie van merken in binnen- en buitenland. Onze dienstverlening strekt zich uit van onderzoek en advisering tot en met de aanvraag, registratie en bewaking van merken. Bovendien voeren wij voor u vanuit offensief of defensief oogpunt opposities en nemen wij actie bij dreigende of reëel merkinbreuk. Als sprake is van een inbreuk, onderzoeken wij of de situatie tussen partijen in onderling overleg geregeld kan worden, of dat juridische actie is geboden. In het laatste geval treden wij in overleg met onze eigen advocaten, die een civiel- of strafrechtelijke procedure kunnen starten, om de inbreuk tegen te gaan. Wij kunnen u andersom ook bijstaan indien u wordt beschuldigd van inbreukmakend handelen en wij uw positie moeten verdedigen. Welke positie u ook inneemt, wij staan graag voor u klaar om uw belangen efficiënt en daadkrachtig te behartigen, waarbij door de samenwerking met onze advocatuurafdeling reeds in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met procedurele aspecten en mogelijke gevolgen van de gekozen juridische strategie.

Doe de gratis Arnold + Siedsma merkcheck
Arnold + Siedsma onderzoekt vrijblijvend of uw merk (woord/logo/et cetera) beschermd is en/of er mogelijkheden zijn voor verbetering.
Door de onderstaande vragen te beantwoorden, kunnen wij u een aantal korte adviezen geven. Let op: deze gratis service is slechts een beperkte check.
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Nicole van Roon, nvanroon@arnold-siedsma.nlof bellen met 070 3654833.