Choose your language

Praktijkgebieden

Merkregistratie

Nadat uit het advies op grond van het merkonderzoek vooraf is gebleken dat uw merk vrij en deponeerbaar is, kan Arnold + Siedsma zorgdragen voor de daadwerkelijke indiening van de aanvraag voor merkbescherming bij de daarvoor aangewezen officiële instantie(s). Het verkrijgen van een merkregistratie is namelijk de enige manier waarop u een exclusief recht op een merk kunt verkrijgen.

Onze merkengemachtigden beheersen alle facetten van deze registratie en begeleiden de registratieprocedure van begin tot eind op een efficiënte manier. Ons werkterrein is daarbij niet beperkt tot de Benelux, maar strekt zich uit naar alle landen waar merkbescherming gewenst en mogelijk is, waar ook ter wereld.

De producten en/of diensten

Een merk wordt geregistreerd voor bepaalde producten en/of diensten. De omschrijving van deze producten en/of diensten wordt classificatie genoemd. Het is belangrijk serieus na te denken voor welke producten/diensten u uw merk zal gebruiken, nu en in de nabije toekomst. Deze producten/diensten spe ... Lees meer

Waar beschermen

Als u dat wenst, is merkbescherming wereldwijd te regelen. Hoewel de procedures voor merkregistraties onderling soms verschillen, is het einddoel gelijk: een exclusief recht op uw merk in een voor u van belang zijnd geografisch gebied (Nationaal, Benelux, Europa of Internationaal). Uiteraard hangt ... Lees meer

Nationale merken

In elk land waar registratie gewenst en mogelijk is, waar ook ter wereld, kan een merkdepot worden verricht. Dit gebeurt rechtstreeks bij de daartoe aangewezen officiële instantie in het betreffende land. Arnold + Siedsma beschikt over een wereldwijd partnernetwerk om dit voor u te realiseren ... Lees meer

Benelux merken

Een merkregistratie voor de Benelux vindt plaats bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. Een Beneluxregistratie biedt bescherming in België, Nederland en Luxemburg. Deze drie landen kennen geen afzonderlijke beschermingsmogelijkheid voor merken. Lees meer

Europees merk

Via één registratie bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie in Alicante, Spanje, is het mogelijk een EU-merk te verkrijgen. Een EU-registratie wordt als één uniform geheel beschouwd en biedt bescherming in alle 27 lidstaten van de EU. Lees meer

Internationale merken

Een Internationale Registratie wordt verkregen bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève.  Deze betreft een bundel nationale merkregistraties voor landen die bij deze organisatie zijn aangesloten (momenteel circa 80 landen), waarbij u zelf de keuzemogelijkhe ... Lees meer

De procedure

Bij alle procedures zal eerst worden gekeken of aan de formele vereisten wordt voldaan (bijvoorbeeld taksen betaald), waarna een depotdatum en depotnummer aan de aanvraag wordt toegekend. In diverse landen waaronder landen in de Benelux en de EU zal vervolgens worden beoordeeld of het merk voldoet ... Lees meer

Duur van de procedure

De tijdsduur van de registratieprocedure van een merk kan variëren, in de meeste gevallen tussen de 3 maanden en 6 maanden, maar soms kan de procedure enkele jaren in beslag nemen. In alle gevallen geldt dat de depotdatum in beginsel bepalend is voor de vraag welke registratie het oudst is. D ... Lees meer

Beschermingsduur

Een merkregistratie is in de regel 10 jaar geldig vanaf de datum van indiening van de merkaanvrage (depotdatum) en de bescherming kan onbeperkt met perioden van 10 jaar worden verlengd. Lees meer

Doe de gratis Arnold + Siedsma merkcheck
Arnold + Siedsma onderzoekt vrijblijvend of uw merk (woord/logo/et cetera) beschermd is en/of er mogelijkheden zijn voor verbetering.
Door de onderstaande vragen te beantwoorden, kunnen wij u een aantal korte adviezen geven. Let op: deze gratis service is slechts een beperkte check.
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Nicole van Roon, nvanroon@arnold-siedsma.nlof bellen met 070 3654833.