Choose your language

Praktijkgebieden

Douaneacties merken

Nederland en België zijn als “gateway to Europe” een van de belangrijkste doorvoerlanden van goederen uit de hele wereld. Daarbij is niet zelden sprake van namaak, illegale kopieën, parallelimport en andere vormen van inbreuk.

De douane kan nagemaakte of door piraterij verkregen goederen bij de grens van de Europese Unie vasthouden teneinde de houder van een intellectueel eigendomsrecht (zoals merk-, auteurs-, model- en octrooirecht) in de gelegenheid te stellen een juridische actie daartegen te ondernemen. De douane kan op eigen initiatief (ambtshalve) optreden, maar ook op verzoek van derden. Vooral dit laatste is een effectief preventief wapen tegen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Wij dienen voor veel van onze cliënten dergelijke verzoeken in.

Met een dergelijk verzoek wordt de douane op de hoogte gebracht van de intellectuele eigendomsrechten en de aard van de producten, waardoor zij beter in staat is om onderscheid te maken tussen de originele producten en de namaakproducten. Daarnaast zal zij extra alert zijn op de invoer van namaakproducten. Wij hebben uitstekende contacten met met de Nederlandse en Belgische douane en het resultaat is dat steeds meer plagiaat van buiten de Europese Unie onderschept wordt. Verder hebben we niet alleen veel ervaring met het indienen van dergelijke verzoeken, maar ook met het zorgen voor een snelle en accurate opvolging van de benodigde acties voor het vernietigen van de namaakproducten.

De door de douane afgegeven beschikkingen voor het optreden tegen namaak zijn maximaal een jaar geldig, tenzij het geregistreerde intellectuele eigendomsrecht eerder afloopt. Arnold + Siedsma neemt u de zorg voor de douaneverzoeken alsmede het instellen en opvolgen van de benodigde acties uit handen en ziet er op toe dat uw douaneverzoek tijdig wordt vernieuwd.

Doe de gratis Arnold + Siedsma merkcheck
Arnold + Siedsma onderzoekt vrijblijvend of uw merk (woord/logo/et cetera) beschermd is en/of er mogelijkheden zijn voor verbetering.
Door de onderstaande vragen te beantwoorden, kunnen wij u een aantal korte adviezen geven. Let op: deze gratis service is slechts een beperkte check.
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Nicole van Roon, nvanroon@arnold-siedsma.nlof bellen met 070 3654833.