Choose your language

Praktijkgebieden

Financiën & innovatie

Intellectuele eigendomsrechten kunnen uitgroeien tot essentiële onderdelen van een bedrijf. Het is zaak de waarde van uw intellectueel eigendom nauwkeurig in kaart te brengen. Diverse aspecten kunnen hierbij een rol spelen of gebruikt worden voor uw bedrijf. Arnold + Siedsma, soms in combinatie met een partner, kan u hierbij adviseren.

Intellectueel eigendom als verdienmodel

Om de opbrengsten van uw bedrijf te verhogen volstaat soms alleen het toepassen van uw intellectuele eigendomsrechten door u zelf. U kunt echter ook licenties verlenen aan derden, waardoor u royalties ontvangt over uw intellectueel eigendom. Om na te gaan of u de waarde/opbrengsten van uw intellectueel eigendom portfolio maximaliseert, kunt u uw octrooi, merken- en modellenportefeuille door Arnold + Siedsma laten analyseren.

Due diligence

De waarde van een bedrijf zit steeds meer in immateriële zaken als octrooien, merken, imago’s en copyrights. Arnold + Siedsma kan de technologische en juridische waarde van de aanwezige intellectuele eigendomsrechten onderzoeken.

Waardering intellectueel eigendomsrecht

De waarde van uw intellectueel eigendomsrecht kan worden vastgesteld. Indien nodig schakelen wij bij Arnold + Siedsma onze relaties, zoals accountants, in. De waardering van uw intellectueel eigendomsrecht kan worden gebruikt voor het inschatten van de waarde bij overdracht van het recht aan een ander. Maar ook voor het correct inschatten van eventuele licentiebetalingen over uw intellectueel eigendom.

Verpanding intellectueel eigendomsrecht

Op sommige intellectuele eigendomsrechten kan een pandrecht worden gevestigd. Uw octrooi kan bijvoorbeeld als onderpand worden gebruikt bij het afsluiten van een lening.

Het vestigen van een pandrecht op uw intellectueel eigendomsrecht vindt plaats door een aantekening in het octrooiregister, die Arnold + Siedsma voor u verzorgt. Het niet of niet correct aantekenen van het pandrecht in het register, kan als gevolg hebben dat de pandhouder van het intellectueel eigendomsrecht met lege handen komt te staan. De hoogte van het onderpand hangt natuurlijk in hoge mate af van de commerciële waarde van het intellectueel eigendomsrecht. Naast het bepalen van deze commerciële waarde, kan Arnold + Siedsma u bovendien adviseren hoe deze waarde te maximaliseren.

Specifieke financiële aspecten van intellectuele eigendomsrechten

De diverse intellectuele eigendomsrechten hebben ook hun eigen specifieke commerciële aspecten.

Voor octrooien vindt u hier meer informatie.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen