Choose your language

Praktijkgebieden

Octrooien (patenten), merken, modellen en advocatuur

De kennis van onze experts strekt zich uit tot alle terreinen van het intellectuele eigendomsrecht: octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, merken, auteursrecht, modelrecht, handelsnamen, domeinnamen, databanken, kwekersrecht, farmaceutisch recht en misleidende reclame. Naast adviseren en procederen houden onze experts zich ook bezig met contracten zoals licenties en geheimhoudingsverklaringen. 

Bescherming van octrooien, merken en modellen

Voor het beschermen van uw intellectuele eigendommen biedt de wet u verschillende mogelijkheden. Zo kunt u uw uitvindingen beschermen met octrooien. Hierover leest u meer bij octrooien. Voor de bescherming van het uiterlijk van uw producten of voor het deponeren van uw merken verwijzen we u naar merken en modellen. Voor het handhaven van uw octrooirechten, auteursrechten en merkrechten voor de rechtbank verwijzen we u naar advocatuur waar u uitleg vindt over wat onze advocaten voor u kunnen betekenen.

Overige advisering over intellectuele eigendomsrechten

Een deel van de dienstverlening van Arnold + Siedsma is meer algemeen van aard en is relevant voor elk van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten. De dienstverlening strekt zich ook uit over gebieden zoals financiën & innovatie en strategie & innovatie.

Octrooien

Het ontwikkelen of verbeteren van een product of methode kost tijd en geld. Daarom is het van belang om de vruchten van uw inspanning goed te beschermen. Dit kan door uw idee vast te leggen door middel van een octrooi (patent). Octrooien bieden echter meer dan alleen bescherming: octrooien leveren ... Lees meer

Merken

Merken spelen een steeds belangrijkere rol in ons leven. Een keuze voor een merk zegt iets over onszelf en onze plaats in deze wereld. Merken zorgen voor identificatie, communicatie en herkenning. Om succesvol te worden, te zijn én te blijven, steken ondernemingen dan ook veel tijd en geld ... Lees meer

Modellen

Tegenwoordig hecht men niet alleen belang aan de gebruiksfunctie van een product, maar is de vormgeving van een product minstens zo belangrijk. Het publiek is gevoelig voor vormen. Een originele vormgeving draagt immers bij aan de positieve beeldvorming van een product en dus aan het succes ervan. ... Lees meer

Advocatuur

Onze IE-advocaten bedienen het hele veld aan IE-rechten; merken, octrooien, modellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrecht, databanken, kwekersrecht, mededinging etc. en zijn actief op het gebied van media- en informatierecht, (geneesmiddelen)reclamerecht, slaafse nabootsing, smaad, software, i ... Lees meer

Figuren en tekeningen

Octrooien en merk- en modelregistraties worden doorgaans voorzien van figuren. Het kenmerkende verschil tussen de verschillende typen figuren is gelegen in de toepassing: octrooi figuren geven een technische weergave van de vinding weer terwijl bij een modelregistratie het zwaartepunt ligt bij de ... Lees meer

Innovatie strategie

Waarom zijn bepaalde bedrijven goed in innovatie en brengen zij voortdurend nieuwe producten op de markt en andere niet? Uw concurrent pakt een voorsprong met een merk, modelrecht en/of auteursrecht, waarom u niet?  Een goede innovatie strategie is stap 1. Met een innovatie strategie geeft ... Lees meer

Financiën & innovatie

Intellectuele eigendomsrechten kunnen uitgroeien tot essentiële onderdelen van een bedrijf. Het is zaak de waarde van uw intellectueel eigendom nauwkeurig in kaart te brengen. Diverse aspecten kunnen hierbij een rol spelen of gebruikt worden voor uw bedrijf. Arnold + Siedsma, soms in combinat ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen