Choose your language

Diensten

Validatie van een Europees Octrooi

Wordt een Europees octrooi verleend, dan valt het uiteen in net zoveel nationale octrooirechten als dat u landen heeft aangewezen. Voor elk van deze landen moet een zogenaamde octrooi validatieprocedure gevolgd worden. Voor een aantal landen geldt dat deze octrooi validatieprocudure slechts een formaliteit is. In andere landen brengt octrooi validatie een vertaling van het octrooi in de landstaal met zich mee. Kortom, in hoe meer landen u octrooi wilt vestigen, hoe hoger de kosten zijn. U zult hierbij een zakelijke afweging moeten maken. In overleg met uw octrooigemachtigde bij Arnold + Siedsma kan een gepaste selectie worden gemaakt uit de beschikbare landen.

Aanvraag Europees octrooi door Arnold + Siedsma

Arnold + Siedsma coördineert voor u de tijdige indiening van de vertalingen voor u waardoor uw octrooi recht wordt veiliggesteld. Door onze expertise en goede contacten in de betreffende landen zijn wij in staat om de octrooi validatie snel en effectief, met een minimum aan administratieve lasten voor de octrooihouder, uit te voeren.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen