Choose your language

Diensten

Octrooi oppositie & nietigheidsprocedure

Indien u van mening bent dat aan een concurrent ten onrechte octrooi is verleend, dan kunt u het octrooi aanvechten.

Octrooi oppositie

Een eerste mogelijkheid hiervoor is het voeren van een oppositieprocedure tegen het octrooi bij de octrooiverlenende instantie. Een octrooioppositie moet binnen een vaste termijn na verlening van het octrooi plaatsvinden. De octrooigemachtigde stelt een bezwaarschrift voor u op, dient dit in bij de verleningsinstantie en verdedigt dit tijdens het verdere verloop van de procedure. De procedure eindigt met een beslissing om het octrooi te herroepen, het octrooi in gewijzigde vorm in stand te houden of om het octrooi in ongewijzigde vorm in stand te houden.

Octrooi nietig laten verklaren

Een andere mogelijkheid is om het octrooi door een rechtbank geheel of gedeeltelijk nietig te laten verklaren. Dit kan door middel van een nietigheidsprocedure.

Octrooi aanvechten met Arnold + Siedsma

Welke mogelijkheid u ook kiest, de octrooispecialisten van Arnold + Siedsma staan voor u klaar om uw octrooirechten optimaal te beschermen.

Nietigheidsprocedure

Indien u een octrooi wilt aanvechten via een gerechtelijke procedure, formeren we voor u een team - meestal bestaande uit een advocaat en een octrooigemachtigde - dat een bezwaarschrift opstelt, indient en dit voor de rechtbank verdedigt. Arnold + Siedsma is bij uitstek het bureau dat dergelijke p ... Lees meer

Oppositie in Europa

U kunt een verleend octrooi betwisten omdat u van mening bent dat het gaat om een bestaande techniek en er niet is voldaan aan de criteria - zoals nieuwheid en inventiviteit - waaraan een octrooiaanvraag moet voldoen. Hoewel de octrooiverlenende instanties proberen zo uitputtend mogelijk onderzoek ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen