Choose your language

Diensten

Een partij pleegt inbreuk op uw octrooi

Dreigt een inbreuk (’infringement’) op uw octrooirechten, dan adviseert Arnold + Siedsma welke stappen u kunt nemen en staat u daarin bij.

Indien u als octrooihouder inbreuk door een andere partij wilt tegengaan, is het raadzaam de inbreukmaker op de hoogte te brengen van het bestaan van uw octrooi en hem te waarschuwen of desgewenst te sommeren. Sorteert dit geen effect, dan kunt u aansluitend een dagvaarding uitbrengen.

Uw octrooigemachtigde en/of uw advocaat geven u advies omtrent de slagingskansen, de mogelijke juridische acties en de mogelijke gevolgen. Dit geldt voor het hele scala aan rechtsmaatregelen, van ex parte bevel, beslag tot een bodemprocedure. De unieke samenwerking binnen Arnold + Siedsma tussen ervaren octrooiadvocaten en octrooigemachtigden heeft in het verleden vaak tot groot succes geleid, tegen relatief lage kosten.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen