Choose your language

Diensten

Octrooi-inbreuk

De vraag of er sprake is van inbreuk op een octrooi wordt beantwoord in een inbreukadvies.

In een inbreukadvies geeft de octrooigemachtigde aan hoe groot de kans is dat bepaalde uitvoeringen van een bepaald product of een bepaalde werkwijze al dan niet onder de beschermingsomvang van een bepaald octrooi vallen.

Bij een octrooi-inbreuk zijn verschillende situaties zijn te onderscheiden:

Inbreuk op uw octrooi

Dreigt een inbreuk (’infringement’) op uw octrooirechten, dan adviseert Arnold + Siedsma welke stappen u kunt nemen en staat u daarin bij. Indien u als octrooihouder inbreuk door een andere partij wilt tegengaan, is het raadzaam de inbreukmaker op de hoogte te brengen van het bestaan ... Lees meer

Inbreuk plegen

Wanneer uw concurrent meent dat u een van haar octrooien schendt, kan dat een dreigende belemmering voor uw zakelijke activiteiten betekenen. Arnold + Siedsma kan u bijstaan om de dreiging snel en efficiënt voor u weg te nemen. De octrooigemachtigde, eventueel bijgestaan door de advocaat, za ... Lees meer

Conflicterend octrooi

Wanneer de octrooien van u en uw concurrent (voor een deel) op dezelfde techniek zijn gebaseerd, dan heeft u misschien geen van beiden een volledige vrijheid van handelen (“freedom to operate“). De situatie kan bijvoorbeeld optreden dat u inbreuk maakt op een octrooi van een concurrent ... Lees meer

Concurrent octrooiaanvraag

U kunt Arnold + Siedsma inschakelen om door middel van gerichte recherches de octrooiposities van de concurrentie en de nieuwste ontwikkelingen op uw werkterrein in de octrooiregisters te bepalen. Wij kunnen vervolgens deze posities volgen en u adviseren over de te verwachten reikwijdte van octroo ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen