Choose your language

Diensten

Octrooi aanvraag opstellen: het verwoorden van de bescherming

Octrooi aanvragen opstellen is misschien wel de kern van het octrooigemachtigdenvak; de octrooigemachtigden van Arnold + Siedsma zijn in staat elke vinding op papier te zetten om bescherming door middel van een octrooi mogelijk te maken.

De juiste octrooigemachtigde voor uw octrooi aanvraag

Allereerst is het van belang een octrooigemachtigde te vinden met de juiste technische achtergrond voor de betreffende octrooi aanvraag. Bij Arnold + Siedsma werken meer dan dertig octrooigemachtigden die in uiteenlopende technische gebieden gespecialiseerd zijn. Het is dus altijd mogelijk om een gemachtigde te vinden met technische kennis die nauw aansluit op het technische vakgebied waarin u uw activiteiten ontplooit en waarvoor u een octrooi aanvraagt. Verder biedt Arnold + Siedsma u door haar grote regionale spreiding over België en Nederland de mogelijkheid om een kantoor te kiezen dat bij u in de buurt is.

Opstellen octrooi aanvraag

Wanneer de meest geschikte octrooigemachtigde gevonden is, stelt deze een tekst op voor uw octrooi aanvraag waarin uw uitvinding uitgebreid beschreven wordt. Deze tekst gaat vaak vergezeld van een aantal octrooi tekeningen. Deze octrooi tekeningen worden door onze tekenaars, in samenspraak uiteraard met de octrooigemachtigde, vervaardigd. De kwaliteit van de tekst en tekeningen van de octrooi aanvraag bepaalt grotendeels de waarde van uw latere octrooi. Arnold + Siedsma heeft de juridische en technische expertise in huis om uw vinding op schrift te stellen op een zodanige wijze dat de bescherming aansluit bij uw vinding en uw strategie. De octrooigemachtigden van Arnold + Siedsma staan garant voor het juiste taalgebruik én de juiste juridische en technische onderbouwing van uw octrooi aanvraag.

Daarnaast wordt bij het opstellen rekening gehouden met de verschillen in wetgeving in de verschillende landen zodat uw octrooiaanvrage geschikt is om wereldwijd te worden ingediend.

Eisen aan de octrooi aanvraag

Een octrooi aanvraag moet een duidelijke omschrijving van de uitvinding omvatten. Deze beschrijving moet zo goed en zo ruim mogelijk gebeuren. Onzorgvuldige of verkeerde formuleringen in uw octrooi aanvrage kunnen namelijk in een later stadium niet of slechts met zeer veel moeite worden gecorrigeerd. Bovendien moet de octrooi aanvraag voldoen aan een groot aantal vormvereisten. De kwaliteit van de octrooi aanvraag bepaalt de uiteindelijke reikwijdte van het verleende octrooi.

Aanpassen van een lopende octrooi aanvraag

Een eenmaal ingediende octrooi tekst moet soms worden aangepast. Dit herformuleren moet uiterst secuur gebeuren. Uw Arnold + Siedsma octrooigemachtigde zal in nauw overleg met u deze herformulering op zich nemen.

Ruime ervaring met octrooi aanvragen

In haar meer dan 90-jarige bestaan heeft Arnold + Siedsma een uitgebreide clientèle opgebouwd en een ruime ervaring opgedaan in het beschermen van uitvindingen. Hierbij staan kwaliteit en klantgerichtheid voorop. Met name wat betreft de juridische mogelijkheden die een octrooi en een octrooi aanvraag bieden, heeft Arnold + Siedsma met haar interne advocatuurafdeling een toegevoegde waarde, bijvoorbeeld wanneer het aankomt op juridische vervolgstappen tegen inbreukmakers.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen