Choose your language

Diensten

Design around

Als ondernemer wilt u bij voorkeur producten en/of diensten aanbieden zonder inbreuk te maken op octrooi rechten van derden. Als octrooihouder wilt u daarentegen een zo ruim mogelijke bescherming van uw creaties, en wilt u ook kunnen optreden tegen concurrenten die misschien bewust op minimale wijze afwijken van uw geoctrooieerde uitvindingen. Dit zijn de twee zijden van het vraagstuk van de beschermingsomvang, met andere woorden of men een product “om een octrooi heen” kan ontwerpen (in het Engels heet dit “design around”).

Design around het octrooi van een ander

De situatie wordt complexer wanneer er in het domein waarin u actief bent, een groot aantal octrooien bestaat. In een dergelijk geval zal aanzienlijke creativiteit nodig zijn om alsnog een effectieve “design around” te vinden, en een dergelijke vondst kan mogelijk een nieuwe octrooieerbare uitvinding opleveren.

Inschatten beschermingsomvang van het octrooi

Het inschatten van de beschermingsomvang van een octrooi vereist een specifieke technische en juridische expertise, waarbij rekening moet worden gehouden met de stand van de techniek in het betreffende vakgebied, en met de geldende wettelijke en jurisprudentiële bepalingen. De octrooigemachtigden van Arnold + Siedsma kunnen u helpen bij het afbakenen van de beschermingsomvang van uw octrooien, of die van uw concurrenten, zodat u uw technische en strategische beslissingen kunt nemen met voldoende kennis van het juridische speelveld. 

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen