Choose your language

Diensten

Aanvullende beschermingscertificaten bij octrooien

Voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen kunt u naast het octrooi een aanvullend beschermingscertificaat aanvragen. Dit heeft te maken met het feit dat u een vergunning nodig heeft om het middel op de markt te brengen. Vanwege het onderzoek naar mogelijke bijwerkingen neemt dit in de regel veel tijd in beslag. Zonder het aanvullende beschermingscertificaat bij het octrooi, zou de beschermingsduur van een octrooi ontoereikend kunnen zijn om uw investeringen terug te verdienen. In Nederland loopt de aanvraag van een aanvullend beschermingscertificaat bij een octrooi via het Agentschap NL. In België loopt een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat bij een octrooi via de Dienst voor Intellectuele Eigendom.

Octrooi op een werkzaam middel

Het aanvullende beschermingscertificaat beschermt de werkzame stof van het geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel.

Duur aanvullend beschermingscertificaat

De duur van het aanvullende beschermingscertificaat bij een octrooi geldt vanaf het verstrijken van de wettelijke duur van het oorspronkelijke octrooi. De duur het aanvullende beschermingscertificaat hangt af van de tijd die is verstreken tussen de indieningsdatum van het octrooi en het verkrijgen van de eerste vergunning in de Europese Unie, en is maximaal vijf jaar. Voor geneesmiddelen die ook geschikt zijn voor gebruik bij kinderen kan onder bepaalde voorwaarden nog een verdere verlenging het aanvullende beschermingscertificaat worden verkregen.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen