Choose your language

Diensten

Vernieuwing van modelregistraties

Modelregistraties hebben voor de meeste landen een beschermingsduur van maximaal 25 jaar, welke is opgesplitst in 5 periodes van 5 jaar. Elke 5 jaar zullen er dus vernieuwingstaksen betaald dienen te worden, teneinde de beschermingsduur van het geregistreerde model te verlengen.

Wordt een modelregistratie niet tijdig vernieuwd, vervallen de rechten en verliest u als modelhouder de bescherming van het model. Juist vanwege de vereiste nieuwheid is het daarna niet meer mogelijk het model nogmaals te registreren. Het is dus belangrijk dat u tijdig aan de vernieuwing wordt herinnerd en dat er actie op wordt ondernomen zolang u nog belang bij het model heeft. Arnold + Siedsma neemt u deze zorg volledig uit handen.

Door middel van ons eigen modellenbeheersysteem informeren wij onze cliënten tijdig over de naderende vernieuwingsdatum. Elk model dat door ons gedeponeerd wordt of waarvan wij de vertegenwoordiging overnemen, wordt automatisch in dit modellenbeheersysteem opgenomen.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen