Choose your language

Diensten

Opvolging van de modelregistratieprocedure

Procedures voor het verkrijgen en het in stand houden van modelbescherming zijn gebonden aan formaliteiten die zijn vastgelegd in een groot aantal regels en termijnen. Het niet opvolgen van deze regels en termijnen kan tot verval van uw modelaanvrage leiden. Kennis van deze procedures met hun formaliteiten en termijnen is dus van essentieel belang. Arnold + Siedsma heeft gespecialiseerde computersystemen waarmee al deze formaliteiten in de gaten worden gehouden, waardoor ze tijdig en correct kunnen worden afgehandeld. Wij bewaken voor u de termijnen en verzorgen de administratieve afwikkeling van de registratieprocedures voor uw modellen in de Benelux en elk ander gewenst land.

De modellengemachtigden van Arnold + Siedsma beschikken bovendien over zoveel ervaring, dat zij inhoudelijke problemen die zich tijdens de registratieprocedure kunnen voordoen, op een duidelijke en begrijpelijke wijze bij u voorleggen samen met een gericht advies over de wijze waarop het probleem opgelost kan worden. Uiteraard vervullen wij daarbij tevens een coördinerende rol voor de mogelijke overlappingen bij de verschillende landen waar u bescherming heeft gevraagd, zodat de opvolging van de verschillende registratieprocedures efficiënt en doelgericht wordt uitgevoerd.

Als gevolg van de aanwezige kennis, de waarborging met de advocatuurafdeling,  alsmede de beschikking over de juridische databanken met beslissingen van vele modelrechterlijke instanties in de meeste Europese landen zijn onze modellengemachtigden zeer goed in staat uw belangen vanuit defensief of offensief oogpunt voor het Benelux en het Europese Bureau te behartigen. Voor nietigheidsprocedures in andere landen kan Arnold + Siedsma terugvallen op een uitgebreid en bestendig partnernetwerk, waardoor wij u met dergelijke procedures in vrijwel alle landen van dienst kunnen zijn.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen