Choose your language

Diensten

Diensten op het gebied van modellenrecht

Arnold + Siedsma levert een breed scala aan diensten op het gebied van de intellectuele eigendom. U vindt hier een overzicht van een aantal van de diensten betrekking hebbend op alle aspecten van het modellenrecht. 

Advisering over alle aspecten van het modellenrecht

De dienstverlening strekt zich uit over de gehele levensfase van een model, met andere woorden vanaf de creatie van het model tot en met de registratie en verdediging van uw modelrechten. Het omvat dus advisering over de mogelijkheden voor bescherming, onderzoek naar de beschikbaarheid, het registreren van het model, het opvolgen van de registratieprocedures met als doel het exclusieve recht op het model te verkrijgen, het verdedigen van uw modelrechten alsmede het bewaken van modellen of modelportefeuilles, het ondernemen van acties tegen gebruik of registraties van derden, alsmede het instandhouden en het beheren van uw modellenportefeuille.

Internationale informatie over modellenrecht

Door ons uitgebreide internationale netwerk kunnen wij in elk land, waar ook ter wereld, de gewenste acties voor u nemen. Bovendien zijn wij hoofdredacteur van het Manual of Intellectual property (internationaal handboek over de bescherming van onder andere modellen op wereldwijde schaal) en hebben wij zodoende toegang tot de meest recente informatie over de bescherming van modellen, modellenrecht en alle zaken die daar betrekking op hebben in de meest uiteenlopende landen.

Advies over uw modellen

Als gevolg van de specifieke regelgeving rond de bescherming van modellen zijn er veel vragen te beantwoorden die aan de deponering van een model voorafgaan zoals wat gaat u beschermen, hoe gaat u het model beschermen, waar gaat u het model beschermen. Daarnaast bestaan er voor sommige landen vers ... Lees meer

Modelonderzoeken

Lees meer

Reproductie-afdeling

Voor de bepaling van de beschermingsomvang van modellen en dus ook bij conflictsituaties hebben de afbeeldingen van het model een zeer belangrijke functie. Alle kenmerkende eigenschappen van het uiterlijk moeten namelijk op de tekening of foto van het model zichtbaar zijn, omdat zij anders geen de ... Lees meer

Model deponeren

De enige manier om een exclusief recht voor uw model te verkrijgen, is het deponeren van het model gevolgd door de definitieve registratie ervan. Arnold + Siedsma houdt zich dagelijks bezig met het deponeren van modellen voor haar cliënten bij de daarvoor aangewezen officiële instantie(s ... Lees meer

Opvolging van de registratieprocedure

Procedures voor het verkrijgen en het in stand houden van modelbescherming zijn gebonden aan formaliteiten die zijn vastgelegd in een groot aantal regels en termijnen. Het niet opvolgen van deze regels en termijnen kan tot verval van uw modelaanvrage leiden. Kennis van deze procedures met hun form ... Lees meer

Vernieuwing

Modelregistraties hebben voor de meeste landen een beschermingsduur van maximaal 25 jaar, welke is opgesplitst in 5 periodes van 5 jaar. Elke 5 jaar zullen er dus vernieuwingstaksen betaald dienen te worden, teneinde de beschermingsduur van het geregistreerde model te verlengen. Wordt een modelre ... Lees meer

Inbreukadvies

Als het uiterlijk van producten een gelijke algemene indruk achterlaten, kan er sprake zijn van inbreuk op modelrechten en dus van een conflict. Dit ongewenste gebruik kan tot omzetverlies leiden en dient daarom zo spoedig mogelijk te worden beëindigd. Afhankelijk van de concrete situatie zi ... Lees meer

Nietigheidsadvies

Bij een nietigheidsprocedure gaat het om het ongeldig laten verklaren van een modelregistratie. Men is van mening dat de bescherming nooit verleend had mogen worden op grond van redenen die het model zelf aangaan. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn een model dat niet nieuw was ten tijde van het de ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen