Choose your language

Diensten

Opvolging van de merkregistratieprocedure

Procedures voor het verkrijgen en het in stand houden van merkbescherming zijn gebonden aan formaliteiten die zijn vastgelegd in een groot aantal regels en termijnen. Het niet opvolgen van deze regels en termijnen kan tot verval van uw merkaanvrage leiden. Kennis van deze procedures met hun formaliteiten en termijnen is dus van essentieel belang. Arnold + Siedsma heeft gespecialiseerde computersystemen waarmee al deze formaliteiten in de gaten worden gehouden, waardoor ze tijdig en correct kunnen worden afgehandeld. Wij bewaken voor u de termijnen en verzorgen de administratieve afwikkeling van de registratieprocedures voor uw merken in de Benelux en elk ander gewenst land.

De merkengemachtigden van Arnold + Siedsma beschikken bovendien over zoveel ervaring, dat zij inhoudelijke problemen die zich tijdens de registratieprocedure kunnen voordoen op een duidelijke en begrijpelijke wijze bij u voorleggen samen met een gericht advies over de wijze waarop het probleem opgelost kan worden. Uiteraard vervullen wij daarbij tevens een coördinerende rol voor de mogelijke overlappingen bij de verschillende landen waar u bescherming heeft gevraagd, zodat de opvolging van de verschillende registratieprocedures efficiënt en doelgericht wordt uitgevoerd.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen