Choose your language

Diensten

Advies gericht op het te beschermen geografische gebied

Merkregistraties zijn geografisch beperkt. De bescherming strekt zich enkel uit over het gebied waar de registratie geldig is. Alhoewel men vaak bescherming wil in een zo groot mogelijk geografisch gebied, wordt de omvang van dit gebied beperkt door de met de merkregistratie gepaard gaande investeringen en de geldende gebruiksverplichting voor merken. De gebruiksverplichting houdt in dat u het merk in het gebied waar het geregistreerd is, op een gegeven moment moet gaan gebruiken. Wordt namelijk niet aan die wettelijke verplichting voldaan, heeft dit tot gevolg dat u niet langer de bescherming van uw merk kunt inroepen.

Arnold + Siedsma adviseert haar cliënten vakkundig bij deze afwegingen, zodat u, gelet op de omstandigheden van uw concrete situatie, de optimale bescherming van uw merken verkrijgt. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de aard van uw producten of diensten, uw toekomstverwachtingen, de kenmerken van uw markt en uw grensoverschrijdende ambities.

Dit strategisch advies richt zich er tevens op u binnen de bestaande wirwar van internationale verdragen en nationale wetgevingen gericht op het verkrijgen van merkbescherming, te sturen naar een route die recht doet aan uw belang.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen