Choose your language

Diensten

Opstellen van classificaties

Een merk wordt geregistreerd voor bepaalde producten en/of diensten. Deze producten- en/of dienstenbeschrijving wordt de classificatie genoemd. Het is belangrijk serieus na te denken voor welke producten en/of diensten u uw merk gaat gebruiken, nu en in de nabije toekomst. Direct ten tijde van de deponering van uw merk kan dan namelijk een volledige opsomming van alle van belang zijnde producten en/of diensten worden opgenomen, aangezien het later niet mogelijk is producten en/of diensten aan de classificatie toe te voegen. De classificatie die bij het merkdepot wordt gebruikt kan in een later stadium enkel nog maar worden beperkt doordat er een verdere specificatie van producten en/of diensten plaatsvindt, of bepaalde producten en/of diensten worden geschrapt. Arnold + Siedsma kan op basis van haar jarenlange ervaring, in overleg met u, de juiste classificatie voor u opstellen en u vakkundig adviseren over de eventuele (on)mogelijkheden op dit vlak.

Beschermingsomvang

De classificatie speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke beschermingsomvang van uw merk, omdat daarmee wordt aangegeven voor welke producten en diensten u bescherming wenst/claimt. Bij de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk wordt er niet alleen gekeken naar het merk als zod ... Lees meer

Merkrechten en belangen van derden

De classificatie speelt ook een rol bij de beoordeling van uw merkaanvraag door derden. Indien zij namelijk niet uit de classificatie bij uw merkaanvraag kunnen opmaken wat uw specifieke belang is of er een opsomming wordt gegeven van zeer uiteenlopende, niet echt van belang zijnde producten, kan ... Lees meer

Andere landen

In beginsel vormt de classificatie die voor uw eerste merkaanvraag wordt gebruikt de basis voor de bescherming in andere landen. Maar in andere landen bestaan er soms andere classificatiesystemen en in sommige gevallen zelfs geen classificatiesysteem. Op basis van jarenlange opgebouwde kennis en v ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen