Choose your language

Diensten

Diensten op het gebied van merken

Merken bureau Arnold + Siedsma levert een breed scala aan diensten op het gebied van het intellectuele eigendom. U vindt hier een overzicht van een aantal van de diensten van ons merkenbureau die betrekking hebben op alle aspecten van het merkenrecht.

De dienstverlening van merken bureau Arnold + Siedsma strekt zich uit van de fase van de creatie van het merk tot en met de registratie en verdediging van uw merkrechten. Ze omvat

  • advisering en onderzoek naar de beschikbaarheid van een merk;
  • registratie van het merk;
  • opvolging van de registratieprocedures met als doel het exclusieve recht op het merk te verkrijgen;
  • verdediging van uw merkrechten;
  • bewaking van uw merkrechten of die van uw concurrent;
  • het ondernemen van acties tegen gebruik of merkregistraties van derden;
  • instandhouding en beheer van uw merkenportefeuille.

Internationaal merken bureau Arnold + Siedsma

Door ons uitgebreide internationale netwerk kunnen wij in elk land, waar ook ter wereld, de gewenste acties voor u nemen. Bovendien is merken bureau Arnold + Siedsma hoofdredacteur van het Manual of Intellectual Property (internationaal handboek over de bescherming van onder andere merken op wereldwijde schaal) en hebben wij zodoende toegang tot de meest recente informatie over de bescherming van merken en alle zaken die daar betrekking op hebben in de meest uiteenlopende landen.

Het geografisch gebied

Merkregistraties zijn geografisch beperkt. De bescherming strekt zich enkel uit over het gebied waar de registratie geldig is. Alhoewel men vaak bescherming wil in een zo groot mogelijk geografisch gebied, wordt de omvang van dit gebied beperkt door de met de merkregistratie gepaard gaande investe ... Lees meer

Advies over uw merken

Lees meer

Merkonderzoeken

Lees meer

Classificaties

Een merk wordt geregistreerd voor bepaalde producten en/of diensten. Deze producten- en/of dienstenbeschrijving wordt de classificatie genoemd. Het is belangrijk serieus na te denken voor welke producten en/of diensten u uw merk gaat gebruiken, nu en in de nabije toekomst. Direct ten tijde van de ... Lees meer

Merk deponeren

De enige manier om een exclusief recht voor uw merk te verkrijgen, is het deponeren van het merk gevolgd door de definitieve registratie ervan. Arnold + Siedsma houdt zich dagelijks bezig met het deponeren van merken voor haar cliënten bij de daarvoor aangewezen officiële instantie(s). Z ... Lees meer

Opvolging van de registratieprocedure

Procedures voor het verkrijgen en het in stand houden van merkbescherming zijn gebonden aan formaliteiten die zijn vastgelegd in een groot aantal regels en termijnen. Het niet opvolgen van deze regels en termijnen kan tot verval van uw merkaanvrage leiden. Kennis van deze procedures met hun formal ... Lees meer

Oppositie

Een oppositie is een administratieve procedure voor de officiële instanties van een bepaald land of een bepaalde regio, waarbij de houder van een ouder (merk)recht bezwaar kan maken tegen de registratie van een jongere aanvrage voor een overeenstemmend merk. Als gevolg van de aanwezige kenni ... Lees meer

Vernieuwing

Merkregistraties hebben een oneindige levensduur, zolang zij maar tijdig worden vernieuwd. De bescherming omvat 10 jaar en kan telkens met periodes van 10 jaar worden verlengd. Wordt een merkregistratie niet tijdig vernieuwd, dan vervallen de rechten en verliest u als merkhouder de bescherming. H ... Lees meer

Inbreukadvies

Als merken teveel op elkaar lijken en worden gebruikt voor producten die gelijk zijn of van dezelfde onderneming afkomstig zouden kunnen zijn, dan ontstaat er hinder in de markt. Er is dan sprake van een conflict. Dit ongewenste gebruik kan tot omzetverlies leiden en tot gevolg hebben dat het merk ... Lees meer

Nietigheidsadvies

Bij een nietigheidsprocedure gaat het om het ongeldig laten verklaren van een merkregistratie. Men is van mening dat de bescherming nooit verleend had mogen worden. Redenen voor een dergelijke actie kunnen bestaan uit het puur beschrijvende karakter van het teken, een merk dat ter kwader trouw is ... Lees meer

Handelsnamen

Handelsnamen zijn nauw verbonden met merken, omdat de scheidslijn tussen de naam van de onderneming en het merk waarmee men zijn diensten onderscheidt niet altijd even duidelijk aan te wijzen is. Onderling kunnen de rechten op een merk en een handelsnaam elkaar dan ook raken en is het van belang b ... Lees meer

Domeinnamen

Domeinnamen en Internet zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Dit geeft direct de waarde van een domeinnaam voor een merkhouder weer, het unieke adres op het Internet. Op de domeinnaam zelf rust geen enkel recht. Op basis daarvan kan een derde daarom geen enkel verbod voor het gebr ... Lees meer

Downloads merkbewaking

Download hier onze Algemene Informatie en Voorwaarden Merkbewaking: Algemene Informatie & Voorwaarden Merkbewaking NL Algemene Informatie & Voorwaarden Merkbewaking BE Lees meer

Doe de gratis Arnold + Siedsma merkcheck
Arnold + Siedsma onderzoekt vrijblijvend of uw merk (woord/logo/et cetera) beschermd is en/of er mogelijkheden zijn voor verbetering.
Door de onderstaande vragen te beantwoorden, kunnen wij u een aantal korte adviezen geven. Let op: deze gratis service is slechts een beperkte check.
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Nicole van Roon, nvanroon@arnold-siedsma.nlof bellen met 070 3654833.