Choose your language

Diensten

Mutaties - wijzigingen

Octrooien, merken en modelrechten zijn ingeschreven in de registers bij de respectieve overheden. Wanneer er een wijziging optreedt van de gegevens van de eigenaar, moet deze wijziging ook in die registers worden opgenomen. Juiste gegevens zorgen ervoor dat u sneller kunt handelen bij rechtszaken en dat u bereikbaar bent voor degenen die contact met u zoeken over uw octrooi-, merk- en/of modelregistraties. Sterker nog, zonder een vakkundig uitgevoerde aantekening van dergelijke mutaties, kan uw recht verloren gaan of is het recht niet in te roepen tegen derden. 

Wijzigingen in uw merk of model kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben. Betreft de wijziging een wijziging van het merk of model zelf, is het raadzaam zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw merk- en modelgemachtigde zodat deze u op de hoogte kan brengen van de gevolgen die de mutatie voor uw bescherming heeft. Betreft de mutatie echter een wijziging van de gegevens van de merkhouder zoals een naams- of adreswijziging of eventueel de verkoop aan een derde (een overdracht), is het zelfs essentieel dat die wijziging wordt aangetekend in de merkenregisters waar u uw merken heeft laten registreren. Uit die registers moet immers blijken wie de merk- of modelhouder is en zou dit niet stroken met de werkelijkheid, kan dit nadelige gevolgen hebben voor uw mogelijkheid de bescherming tegen een derde in te roepen en kan dit in het ergste geval zelfs tot het verval van de bescherming leiden.

Het is raadzaam Arnold + Siedsma in een vroeg stadium in te schakelen bij een (eventuele) mutatie van gegevens. Arnold + Siedsma draagt zorg voor correcte aantekening in de registers, niet alleen in Nederland en België, maar in alle landen van de wereld.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen