Choose your language

Diensten

Inschrijving van licentie

Inschrijving of aantekening van een licentieovereenkomst in de desbetreffende registers leidt, in sommige landen, tot derdenwerking. Door inschrijving van de overeenkomst worden anderen geacht op de hoogte te zijn van het bestaan van de overeenkomst.

Arnold + Siedsma kan in elk van de landen, waarvoor de licentie van kracht is, indien daar een mogelijkheid voor is, de overeenkomst inschrijven. Arnold + Siedsma zal de administratieve procedure behorend bij de inschrijving uit handen nemen en de belasting tot een minimum beperken.

Het is uiteraard gunstig ook de licentie door Arnold + Siedsma op te laten stellen. Tijdens het opstellen zal al rekening gehouden worden met het (afdwingen) van de mogelijkheid tot inschrijving.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen