Choose your language

Diensten

Innovatiestrategie

In een innovatiestrategie legt uw bedrijf vast het zich in de toekomst wil ontwikkelen op het gebied van innovaties en op welke wijze het dat wil bereiken.

Arnold + Siedsma kan u bijstaan met het opstellen van de innovatiestrategie van uw bedrijf, al dan niet in samenwerking met één van onze partners. Samen kijken we naar de vragen die beantwoord dienen te worden en die u helpen met het vastleggen van de strategie.

management

Door de keuze voor een bepaalde strategie, kiest u ook voor een bepaald management van de beschikbare middelen voor innovatie en portefeuillebeheer van uw intellectuele eigendomsrechten. Arnold + Siedsma adviseert bij het maken van de keuze die het best bij u of uw bedrijf past.

Heeft uw bedrijf bijvoorbeeld als strategie het verkrijgen van zoveel mogelijk rechten, of kiest u er toch voor een strategische focus of verspreiding van uw bescherming? Stoot u  bescherming van technologie die u niet langer gebruikt af, of gaat u op zoek naar mogelijke licentienemers voor deze technologie voor het generen van inkomsten. Arnold + Siedsma adviseert bij het formuleren van een strategie en houdt een vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat de strategie ook daadwerkelijk wordt gevolgd.

Een ander aspect hierbij is risicomanagement. De concurrentie zit ook niet stil. Wacht u af tot u wellicht geconfronteerd wordt met rechten van derden, met alle gevolgen en kosten van dien, of kiest u voer een meer proactieve bewaking van de activiteiten van de concurrent, om zo blokkades in uw bedrijfsvoering in de toekomst te voorkomen. Arnold + Siedsma kan u bijstaan bij het inventariseren van de risico’s en het invullen van de beste strategie om deze risico’s te verkleinen.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen