Choose your language

Diensten

Algemene diensten intellectueel eigendom

Hier vindt u de diensten die Arnold + Siedsma aanbiedt op het gebied van innovatie of diensten die betrekking hebben op meerdere deelgebieden van het intellectueel eigendom. De diensten kunnen worden geleverd door onze octrooigemachtigden, merk- en modelgemachtigden en advocaten. Zij zijn specialist in intellectueel eigendomsrecht.

Mutaties

Octrooien, merken en modelrechten zijn ingeschreven in de registers bij de respectieve overheden. Wanneer er een wijziging optreedt van de gegevens van de eigenaar, moet deze wijziging ook in die registers worden opgenomen. Juiste gegevens zorgen ervoor dat u sneller kunt handelen bij rechtszaken ... Lees meer

Licentie en samenwerking

Eventuele samenwerkingsverbanden en licenties zult u contractueel goed moeten regelen. Het is van belang dat de afspraken helder en eenduidig in een overeenkomst worden vastgelegd, zodat de kans dat u later geconfronteerd wordt met disputen over de inhoud en reikwijdte van de overeenkomst klein is ... Lees meer

Inschrijving van licentie

Inschrijving of aantekening van een licentieovereenkomst in de desbetreffende registers leidt, in sommige landen, tot derdenwerking. Door inschrijving van de overeenkomst worden anderen geacht op de hoogte te zijn van het bestaan van de overeenkomst. Arnold + Siedsma kan in elk van de landen, waa ... Lees meer

Verpanding

Intellectuele eigendomsrechten hebben waarde. Een recht, zoals een octrooi, kan dan ook als onderpand dienen voor bijvoorbeeld een bedrijfslening. Arnold + Siedsma adviseert en begeleidt u bij trajecten waarin u een of meer van uw IE rechten in pand geeft. Naast het adviseren over de waarde van e ... Lees meer

Overstapservice

Er kunnen uiteenlopende redenen bestaan om uw intellectuele eigendomsrechten bij Arnold + Siedsma in beheer te willen geven. Bijvoorbeeld wanneer u scherpte mist bij uw huidige dienstverlener, u een kantoor zoekt dat bij u in de regio is gevestigd of wanneer de wens bestaat te centraliseren zodat ... Lees meer

Tekeningen

Een belangrijk onderdeel van een octrooi, een merk of een model wordt gevormd door de tekeningen van de innovatie, het merk (bijvoorbeeld het logo) of het model. Arnold + Siedsma is één van de weinige octrooi- en merkenbureaus die een eigen, gespecialiseerde tekenafdeling heeft met ... Lees meer

IE Check

Een portefeuille van intellectuele eigendomsrechten, zoals merken, modellen en/of octrooien, is geen statisch geheel. Om een voorbeeld te geven. Naast het feit dat de perceptie van het publiek van een bepaald merk kan wijzigen, leert de praktijk dat de houder van dat merk in de loop der tijd wijzi ... Lees meer

Douaneacties

De douane biedt de mogelijkheid om de grenzen van Europa te bewaken op vermeende namaakproducten of illegale kopieën. Dit doet de douane op eigen initiatief of op verzoek van een houder van een recht van intellectuele eigendom (zoals een octrooi-, merk- of modelrecht, auteursrecht). De houder ... Lees meer

Businessplan

Het hebben van een innovatief product en het goed beschermen daarvan zijn helaas géén garantie dat het product ook tot een commercieel succes leidt. Het is belangrijk om vooruit te kijken, een visie te hebben, en daardoor inzicht te krijgen in de mogelijke valkuilen en kansen die gep ... Lees meer

Innovatiebox

De Innovatiebox (voorheen Octrooibox) is een door de Nederlandse overheid ingesteld fiscale regeling. Het doel van de regeling is het bevorderen van innovatieve activiteiten in Nederland. De innovatiebox is er voor ondernemers met een bv of nv. Zij kunnen de winsten uit innovatieve activiteiten i ... Lees meer

Fiscale steunmaatregelen in België

Belgische vennootschappen onderworpen aan vennootschapsbelasting kunnen genieten van de aftrek van octrooi-inkomsten. Meer informatie hierover vindt u op:  fiscale aftrek van octrooi-inkomsten. Ook kunt u contact opnemen met één van onze specialisten. Lees meer

KMO-portefeuille

Arnold + Siedsma is een erkend dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille. In de pijler advies kan van de Vlaamse overheid 50% steun verkregen worden (steunplafond van € 2500) voor het geven van advies dat principieel aan drie aspecten voldoet: een analyse van een probleemstelling ... Lees meer

IE-awareness

Intellectuele Eigendom kan zeer belangrijk voor uw bedrijf of organisatie. Alleen als de potentie en de waarde van uw intellectuele eigendom herkend wordt, kan deze maximaal benut worden. Om de herkenning van intellectuele eigendom beter mogelijk te maken kan Arnold + Siedsma helpen bij het verho ... Lees meer

Datering innovatie

Als aanvulling op het geheimhouden van een vinding en/of een geheimhoudingsverklaring bestaat de mogelijkheid om ideeën en andere zaken die betrekking hebben op Intellectueel Eigendomsrecht te dateren. Hiermee kan later worden aangetoond, in geval van een conflict, dat op de bewuste datum het ... Lees meer

Innovatiestrategie

In een innovatiestrategie legt uw bedrijf vast het zich in de toekomst wil ontwikkelen op het gebied van innovaties en op welke wijze het dat wil bereiken. Arnold + Siedsma kan u bijstaan met het opstellen van de innovatiestrategie van uw bedrijf, al dan niet in samenwerking met één ... Lees meer

Portfoliobeheer

Indien u voor meerdere ideeën of producten bescherming heeft gerealiseerd, kan het lastig zijn om het overzicht te behouden. Dit geldt zeker in het geval uw portefeuille meerdere octrooien, modellen en/of merken bevat. Arnold + Siedsma kan het beheer van uw portfolio overnemen. Onze systemen ... Lees meer

Waardering

Welke waarde moet bij een overname aan de octrooirechten worden toegekend? En hoe zit het als u een octrooi in licentie wilt nemen of geven? Arnold + Siedsma biedt onafhankelijk advies. Due diligence of audit: Arnold + Siedsma onderzoekt de sterkten en zwakten van een octrooiportefeuille, waarbij ... Lees meer

Training en detachering

Naast het feit dat de specialisten van Arnold + Siedsma hun cliënten dagelijks met raad en daad kunnen bijstaan vanuit hun eigen kantoren, is het ook mogelijk om projecten op uw eigen locatie uit te voeren. Dergelijke projecten kunnen uiteenlopend van aard zijn, bijvoorbeeld he ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen