Choose your language

Diensten

Overige procedures

Procedureel: Beslag

De Nederlandse wet biedt onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om beslag te leggen. Er zijn verschillende soorten beslag. Een beslag kan betrekking hebben op het veiligstellen van bewijs, zoals een bewijsbeslag gecombineerd met een beslag tot inzage, afgifte of zelfs monsterneming. Indien u vreest dat een derde zijn verhaalsmogelijkheden snel van de hand doet, kunt u ook voorafgaand aan een procedure beslag leggen. Dit kan dan bijvoorbeeld een conservatoir beslag zijn op producten of een vordering op iemands tegoeden bij de bank. Een verlof tot het leggen van beslag moet worden verkregen bij de bevoegde voorzieningenrechter. Onze advocaten hebben expertise en ervaring met het doen van deze verzoeken aan de rechter en kunnen u hierover adviseren.

Heeft u eenmaal een uitspraak van de rechter dan heeft u veelal een executoriale titel waarmee u executoriaal beslag kunt leggen. Hiermee kan iemand bijvoorbeeld daadwerkelijk ‘gedwongen’ worden om bepaalde goederen af te geven of te vernietigen of een bepaald bedrag te betalen.

Er zijn vele soorten beslag mogelijk. Onze experts adviseren u over de beste beslagsoort en beslagobjecten. Daarnaast verzorgen zij voor u het beslag, van indiening van het beslagrekest, het leggen van het beslag tot de follow-up procedure.

Procedureel: Schadevergoeding en proceskosten

In procedures met betrekking tot een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding of winstafdracht. Veelal wordt gevorderd dat de exacte omvang van de schade in een aparte procedure wordt vastgesteld, de zogenaamde schadestaatprocedure. De schade wordt dan vastgesteld aan de hand van de door de inbreukmaker te verstrekken gegevens over de omvang van de inbreuk. Het verstrekken van deze gegevens dient overigens wel gevorderd te worden door de eisende partij.

Door de implementatie van de Europese handhavingsrichtlijn is het mogelijk om in procedures met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten aanspraak te maken op vergoeding van de volledige proceskosten. Dit betekent dat de partij die wint haar redelijk en evenredig gemaakte kosten vergoed ziet, terwijl de verliezende de partij haar eigen kosten en die van de wederpartij dient te dragen.

Procedureel: Desbewustheidsexploot

Als voorwaarde voor het vorderen en ontvangen van een schadevergoeding wegens octrooi-inbreuk in een octrooiprocedure is het vereist dat de inbreukmakende partij weet of redelijke gronden heeft om te weten dat hij inbreuk pleegt. Dit kan onder andere door het verzenden van een desbewustheidsexploot aan de inbreukmakende partij. Voor de aanspraak op schadevergoeding van een derde die inbreuk maakt op uw octrooi dat zich nog in de aanvraagfase bevindt is het verzenden van een desbewustheidsexploot verplicht. Het is dus zaak de inbreukmaker zo spoedig mogelijk na ontdekking van de inbreuk te waarschuwen. Arnold + Siedsma kan voor dit doel een desbewustzijnsexploot opstellen en u adviseren over het vervolg van de procedure.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen