Choose your language

Diensten

Technology transfer overeenkomst

Uw rechten op intellectuele eigendom  kunt u tezamen met de bijbehorende knowhow overdragen aan een derde. Veelal kent de wet vormvereisten voor de overdracht van het bepaalde recht en dient een overdracht in de bekende registers te worden opgenomen om derdenwerking te hebben.

Een dergelijke overdracht, ofwel technology transfer in het geval van octrooien, vraagt om de nodige juridische aandacht en begeleiding. Onze experts hebben de kennis en expertise in huis om u bij een dergelijke overdracht bij te staan.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen