Choose your language

Diensten

Samenwerkingsovereenkomst

De economische waarde van uw merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten kunt u zelfstandig exploiteren of in een samenwerkingsverband. De basis van een dergelijke samenwerking kan worden gelegd in een licentieovereenkomst, waarbij partijen elkaar, al dan niet over en weer, het recht geven gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van de ander en afspraken maken over bijvoorbeeld nieuw te ontwikkelen producten of werkwijzen. 

Een andere vorm van een samenwerkingsovereenkomst is de franchise-overeenkomst, de distributie-overeenkomst of het agentschap. Aan dergelijke samenwerkingsverbanden liggen specifieke overeenkomsten ten grondslag.

Onze experts bieden u ondersteuning bij het opstellen en sluiten van dit soort overeenkomsten.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen