Choose your language

Diensten

Overeenkomsten

Arnold + Siedsma kan u bijstaan bij het opstellen van verschillende overeenkomsten zoals:

Geheimhouding

Een uitvinding die u openbaar toegankelijk maakt voordat u een octrooiaanvraag hebt ingediend (’prior art’), kunt u achteraf niet meer beschermen door middel van een octrooi. De aanvraag voldoet dan namelijk niet meer aan de nieuwheidsvereiste. Een geheimhoudingsovereenkomst maakt het ... Lees meer

Licentie

Merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten vormen een belangrijke economische waarde. U kunt uw intellectuele eigendomsrechten zelf exploiteren, maar ook in licentie geven. Dit kan u extra inkomsten opleveren, maar niet zonder goede afspraken over de voorwaarden. In de licentieove ... Lees meer

Samenwerking

De economische waarde van uw merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten kunt u zelfstandig exploiteren of in een samenwerkingsverband. De basis van een dergelijke samenwerking kan worden gelegd in een licentieovereenkomst, waarbij partijen elkaar, al dan niet over en weer, het rech ... Lees meer

Co-existentie

De kans is aanwezig dat u meent dat een ander uw recht van intellectuele eigendom te dicht nadert. Partijen kunnen er dan voor kiezen om geen juridische procedure aan te gaan maar te beslissen dat zij onder bepaalde voorwaarde naast elkaar de markt zullen betreden. Deze afspraken worden vastgelegd ... Lees meer

Ontwikkeling

De ontwikkelingsovereenkomst wordt veelal aangegaan door partijen die een voor elkaar interessant intellectueel eigendomsrecht houden en op basis van deze overeenkomst afspraken maken over in de toekomst te ontwikkelen nieuwe producten of methoden. Vaak wordt over en weer een kruislicentie afgegev ... Lees meer

Technology transfer

Uw rechten op intellectuele eigendom  kunt u tezamen met de bijbehorende knowhow overdragen aan een derde. Veelal kent de wet vormvereisten voor de overdracht van het bepaalde recht en dient een overdracht in de bekende registers te worden opgenomen om derdenwerking te hebben. Een dergelijke ... Lees meer

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen