Choose your language

Diensten

Onrechtmatige daad

Onze advocaten zijn ervaren in het voeren van de zogenaamde slaafse nabootsingszaken. Zij dwingen bedrijven die stelselmatig en op verwarringwekkende wijze uw producten namaken via de rechter hiermee te stoppen. Dit kan zelfs indien uw product niet beschermd is door middel van een intellectueel eigendomsrecht. Slaafs nabootsen is namelijk onrechtmatig en daardoor verboden (artikel 6:162BW).

Ook zijn onze experts thuis in overige zaken met betrekking tot een onrechtmatige daad, zoals het doen van een beroep op de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Deze wettelijke bepalingen bieden consumenten een basis om op te treden tegen oneerlijke handelspraktijken van bedrijven. Er kan sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk jegens consumenten indien een product door het uiterlijk daarvan of de informatie daarover ertoe leidt dat de consument geen goed geïnformeerde beslissing over de aankoop kan doen.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen