Choose your language

Diensten

Handelsnamen beschermen

De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming aan het handelsverkeer deelneemt. Die naam wordt beschermd tegen gevaar voor verwarring die ontstaat door het gebruik van een gelijkende naam voor een soortgelijke bedrijfsactiviteit. Onze advocaten weten waar de grens ligt van wat wel en niet kan, en assisteren ook bij het zoeken naar een geschikte naam bij de start van een bedrijf. Dat combineren wij met een onderzoek naar een mogelijk conflict met al bestaande merken.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen