Choose your language

Diensten

De Arnold + Siedsma bedrijfscheck

Merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (‘IE-rechten’) zoals modellen, auteursrechten en handelsnamen vormen een belangrijke economische waarde van uw bedrijf. U kunt deze rechten zelf exploiteren of uw rechten delen met derden. De economische waarde van merken, ontwerpen, geoctrooieerde uitvindingen en andere IE-rechten groeit gestaag. Een sterk merk resulteert in hogere verkoopprijzen en een groter marktaandeel. Met een octrooi en een opvallende vormgeving onderscheidt u zich van de concurrentie.

Een goede bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten en heldere afspraken hierover met derden zorgen voor maximale juridische zekerheid. Een gezonde IE-portefeuille is van groot belang voor uw bedrijf.

Hoe gezond is uw IE-portefeuille en is uw bedrijf voldoende alert hierop? Onze experts zijn in staat op een efficiënte wijze op uw kantoor of in uw bedrijf de status van uw IE-portefeuille en overeenkomsten te controleren en u te adviseren waar verbetering mogelijk is. Dit alles om ervoor te zorgen dat u het maximale haalt uit uw IE-rechten.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen