Choose your language

Diensten

Databankenrecht beschermen

In de context van het auteursrecht nemen databanken een bijzondere positie in. Sinds 1999 kunnen databanken als ‘zelfstandige werken’ in aanmerking komen voor bescherming via het auteursrecht dan wel via het databankenrecht. Er zijn drie verschillende regimes voor de bescherming van databanken: ‘normale’ auteursrechtelijke bescherming, bescherming op grond van een investeringscriterium en bescherming als onpersoonlijk geschrift.

Een databank kan alleen auteursrechtelijke bescherming genieten als zij een oorspronkelijke structuur bezit. Als dit niet het geval is, is bescherming via het databankenrecht mogelijk.

Als u een substantiële investering hebt gedaan om een databank te bouwen, kan het databankenrecht u beschermen tegen het opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de databank. Zo is het ‘uitmelken’ van een databank onder dit recht niet toegestaan. De databank wordt beschermd tot 15 jaar na productie. Als de bestaande databank in kwalitatief of kwantitatief opzicht aanzienlijke wijziging ondergaat, gaat de 15 jaar opnieuw in. Als de databank niet oorspronkelijk is en evenmin voldoet aan het investeringscriterium, is bescherming als onpersoonlijk geschrift een laatste (beperkte) mogelijkheid.

Arnold + Siedsma adviseert haar cliënten over het databankrecht en staat hen bij in procedures hierover.

Kunnen wij u helpen? Bel of mail ons

Klik hier voor het overzicht van onze vestigingen